ALUSTUSPUHEENVUORO

LEHDIST?TILAISUUS

EKP:n p??johtaja Christine Lagarde
EKP:n varap??johtaja Luis de Guindos
Frankfurt am Main 12.3.2020

963彩票开户Hyv?t kuulijat. Varap??johtaja ja min? toivotamme teid?t tervetulleiksi t?h?n lehdist?tilaisuuteen. T?m?np?iv?isess? kokouksessa oli l?sn? my?s Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis. Kerromme nyt kokouksen tuloksista.

EKP:n neuvoston tammikuisen kokouksen j?lkeen koronaviruksen (COVID-19) levi?minen on heikent?nyt merkitt?v?sti talouksien kasvun?kymi? euroalueella ja eri puolilla maailmaa, ja markkinat ovat heilahdelleet suuresti. Vaikka sokki on tilap?inen, se vaikuttaa talouteen merkitt?v?sti. Toimitusketjujen katkeilu hidastaa tuotantoa, ja toimet viruksen levi?misen hillitsemiseksi heikent?v?t kotimaista ja ulkomaista kysynt??. Lis?ksi ep?varmuuden vallitessa on vaikea suunnitella ja rahoittaa menoja.

Maiden hallitusten ja muiden poliittisten instituutioiden teht?v?n? on nyt ryhty? ajoissa kohdennettuihin toimiin, jotta koronaviruksen levi?minen saadaan hallintaan ja kansanterveydellisen haasteen taloudelliset vaikutukset pystyt??n pit?m??n pienin?. Ennen kaikkea tarvitaan rohkeita ja koordinoituja finanssipoliittisia toimia, joilla tuetaan riskille altistuvia yrityksi? ja ty?ntekij?it?. EKP:n neuvosto ilmaisee t?yden tukensa euroalueen hallitusten ja EU:n toimielinten sitoutumiselle yhteiseen ja koordinoituun toimintaan koronaviruksen levi?misen vaikutusten edess?. Arvostamme my?s EKP:n valvontaelimen p??t?ksi?, joista on kerrottu aiemmin t?n??n julkaistussa lehdist?tiedotteessa.

EKP:n neuvosto tukee p??tt?v?isesti kotitalouksia ja yrityksi? mandaattinsa mukaisesti t?ss? ep?varmassa tilanteessa, jossa talous k?rsii h?iri?ist?. T?m?np?iv?isess? kokouksessa p??tettiin laajoista rahapoliittisista toimista. Rahapolitiikka on jo ennest??n eritt?in elvytt?v??, ja n?ill? toimilla annetaan lis?tukea kotitalouksien, yritysten ja pankkien rahoitukseen. Niiden avulla yll?pidet??n sujuvaa luotonantoa reaalitaloudelle.

EKP:n neuvosto p??tti tarjota euroalueen rahoitusj?rjestelm?lle v?lit?nt? rahoitustukea toteuttamalla tilap?isesti ylim??r?isi? pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita. EKP:n neuvoston n?kemyksen mukaan ei ole selvi? merkkej? j?nnitteist? rahamarkkinoilla eik? likviditeettivajeesta pankkij?rjestelm?ss?, mutta operaatioiden avulla niihinkin voidaan varautua tehokkaasti. Operaatiot suoritetaan kiinte?korkoisina huutokauppoina, joissa tehdyt tarjoukset hyv?ksyt??n t?ysim??r?isesti, ja niiden korkona on keskim??r?inen maksuvalmiusj?rjestelm?n talletuskorko. Operaatioiden my?t? saatavilla on rahoitusta suotuisin ehdoin jo ennen seuraavaa, kes?kuussa 2020 toteutettavaa kolmannen sarjan kohdennettua pitempiaikaista rahoitusoperaatiota.

EKP:n neuvosto p??tti muuttaa kaikkien avoinna olevien kolmannen sarjan kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden ehdot paljon suotuisammiksi kes?kuusta 2020 kes?kuuhun 2021. N?iden operaatioiden avulla tuetaan pankkien luotonantoa niille, joiden toimintaan koronavirus vaikuttaa eniten, eli eritoten pienille ja keskisuurille yrityksille. Kolmannen sarjan operaatioiden korko on t?n? ajanjaksona euroj?rjestelm?n perusrahoitusoperaatioiden keskikorko v?hennettyn? 25 peruspisteell?. Korko voi olla viel?kin alempi vastapuolilla, jotka pit?v?t luotonantovolyyminsa ennallaan: alimmillaan se voi olla kes?kuussa 2021 p??ttyv?lt? ajanjaksolta laskettu keskim??r?inen talletuskorko v?hennettyn? 25 peruspisteell?. Lis?ksi vastapuolet voivat saada kolmannen sarjan operaatioissa enemm?n rahoitusta kuin ennen. Enimm?ism??r? nostetaan 50 prosenttiin niiden operaation ehdot t?ytt?v?st? vuoden 2019 helmikuun lopun lainakannasta. EKP:n neuvosto antaa euroj?rjestelm?n komiteoille teht?v?ksi selvitt??, miten vakuuss??nt?j? voidaan kevent?? niin, ett? vastapuolilla on edelleen mahdollisuus hy?dynt?? rahoitustukea t?ysim??r?isesti.

EKP:n neuvosto p??tti varata uusia omaisuuser?ostoja varten 120 miljardia euroa lis?? k?ytett?v?ksi vuoden loppuun menness?, jotta yksityisen sektorin osto-ohjelmien vaikutus pysyy vahvana. Yhdess? nykyisen omaisuuserien osto-ohjelman kanssa uudet ostot tukevat reaalitalouden suotuisia rahoitusoloja ep?varmassa tilanteessa. EKP:n neuvosto odottaa yh? omaisuuser?ostojen jatkuvan niin kauan kuin on tarpeen ohjauskorkojen elvytt?v?n vaikutuksen vahvistamiseksi ja p??ttyv?n hieman ennen kuin ohjauskorkoja aletaan nostaa.

Lis?ksi EKP:n neuvosto p??tti pit?? EKP:n ohjauskorot ennallaan. EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyv?n nykyisell? tasolla tai sit? alempina, kunnes arviointijakson inflaation?kym?t palautuvat vankasti riitt?v?n l?helle kahta prosenttia (mutta alle sen) ja kehitys n?kyy johdonmukaisesti my?s pohjainflaatiossa.

Lis?ksi osto-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien er??ntyess? takaisin maksettavan p??oman uudelleensijoituksia jatketaan t?ysim??r?isesti viel? pidemm?n aikaa sen j?lkeen, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa EKP:n ohjauskorkoja, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan yll?pit?miseksi.

963彩票开户Uusien operaatioiden ehdoista kerrotaan tarkemmin lehdist?tiedotteessa, joka julkaistaan t?n??n klo 15.30 (Keski-Euroopan aikaa).

T?ss? tilanteessa EKP:n neuvosto seuraa koko ajan tiiviisti koronaviruksen levi?misen vaikutusta talouteen, keskipitk?n aikav?lin inflaatiovauhtiin ja rahapolitiikan v?littymiseen. EKP:n neuvosto on valmis tarkistamaan kaikkia v?lineit??n tarpeen mukaan symmetrisen inflaatiotavoitteensa mukaisesti varmistaakseen, ett? inflaatio palautuu kest?v?sti l?hemm?ksi tavoitetta.

Taloudellisessa analyysissa todettiin, ett? tuoreimpien indikaattorien perusteella lyhyen aikav?lin kasvun?kym?t ovat heikentyneet huomattavasti. Toimitusketjujen katkeilu haittaa tuotantosuunnitelmien toteutusta tehdasteollisuudessa, ja v?ltt?m?tt?m?t toimet koronaviruksen levi?misen hillitsemiseksi heikent?v?t talouskehityst?. Ennen koronavirusepidemiaa euroalueen BKT:n nelj?nnesvuosikasvu vaimeni ja oli vuoden 2019 nelj?nnell? nelj?nneksell? 0,1 % (kolmannella nelj?nneksell? 0,3 %). Taustalla olivat l?hinn? euroalueen tehdasteollisuuden jatkuva heikkous ja investointien kasvun hidastuminen. Kun koronaviruksen vaikutus v?istyy, euroalueen talouskasvun odotetaan j?lleen vahvistuvan keskipitk?ll? aikav?lill? suotuisten rahoitusolojen, finanssipolitiikan sek? maailmantalouden odotetun piristymisen my?t?.

T?m? n?kemys poikkeaa osittain EKP:n asiantuntijoiden maaliskuun 2020 arvioista, sill? niiss? k?ytetyt tiedot olivat ajalta ennen koronaviruksen viimeaikaista nopeaa levi?mist? euroalueella. EKP:n asiantuntija-arvioissa euroalueen BKT:n ennakoidaan kasvavan 0,8 % vuonna 2020 ja 1,3 % vuonna 2021 sek? 1,4 % vuonna 2022. Kasvun arvioidaan olevan hyvin vaimeaa varsinkin vuoden 2020 alkupuoliskolla mutta vahvistuvan sitten vuoden j?lkipuoliskolla. BKT:n kasvu vuodelle 2020 on arvioitu selv?sti heikommaksi kuin joulukuisissa euroj?rjestelm?n asiantuntijoiden arvioissa, ja my?s BKT:n kasvu vuodelle 2021 on nyt arvioitu hieman heikommaksi koronavirusepidemian mahdollisten taloudellisten vaikutusten vuoksi.

963彩票开户Euroalueen kasvun?kymiin liittyv?t riskit painottuvat nyt selv?sti odotettua heikomman kehityksen suuntaan. Koronaviruksen levi?minen on huomattava uusi kasvun?kymiin vaikuttava riskitekij?, joka t?ytyy ottaa huomioon jo aiemmin tunnistettujen geopoliittisiin tekij?ihin, protektionismin lis??ntymiseen ja kehittyvien markkinatalouksien heikkouksiin liittyvien riskien lis?ksi.

Eurostatin alustavan arvion mukaan euroalueen vuotuinen YKHI-inflaatiovauhti hidastui vuoden 2020 helmikuussa 1,2 prosenttiin (tammikuussa 1,4 %). Niin ?ljyn nykyhinnan kuin sen futuurihintojenkin laskiessa jyrk?sti on todenn?k?ist?, ett? kokonaisinflaatio hidastuu huomattavasti tulevina kuukausina. Inflaatio-odotukset ovat indikaattorien mukaan heikentyneet, ja pohjainflaation indikaattorit ovat pysyneet yleisesti ottaen vaimeina. Vaikka ty?voimakustannusten nousupaineet ovat t?h?n asti pysyneet vahvoina ty?markkinatilanteen kiristytty?, talouskasvun heikentyminen on jarruttanut kustannuspaineiden vaikutuksen v?littymist? inflaatiovauhtiin. Keskipitk?ll? aikav?lill? EKP:n rahapoliittiset toimet ja euroalueen talouskasvun elpyminen nopeuttavat inflaatiota.

T?m? n?kemys ei vastaa t?ysin EKP:n asiantuntijoiden maaliskuun 2020 arvioita, joiden mukaan vuotuinen YKHI-inflaatiovauhti on 1,1 % vuonna 2020 ja 1,4 % vuonna 2021 sek? 1,6 % vuonna 2022. YKHI-inflaation kehitys arviointijaksolla on niiss? arvioitu pitk?lti samanlaiseksi kuin joulukuun 2019 euroj?rjestelm?n asiantuntija-arvioissa. Koronaviruksen inflaatiovaikutuksiin liittyy suurta ep?varmuutta, sill? kysynn?n heikkenemiseen liittyv?t inflaation hidastumispaineet eiv?t v?ltt?m?tt? vaikuta yht? voimakkaasti kuin toimitush?iri?ist? aiheutuvat nopeutumispaineet. ?ljyn hinnan hiljattainen jyrkk? lasku saattaa heikent?? huomattavasti lyhyen aikav?lin inflaation?kymi?.

Rahatalouden analyysissa963彩票开户 todettiin, ett? lavean raha-aggregaatin (M3) kasvu oli vuoden 2020 tammikuussa 5,2 % vaimennuttuaan jonkin verran edellisest? kasvuhuipustaan. Rahan m??r?n kasvun taustalla ovat edelleen pankkien luotonanto yksityiselle sektorille ja M3-erien hallussapidon pienet vaihtoehtoiskustannukset suhteessa muihin rahoitusinstrumentteihin. Lavean rahan kasvua vauhdittaa edelleen eniten suppea raha-aggregaatti M1.

Yksityisen sektorin lainakannan kasvu jatkui. Kotitalouksien lainakannan vuotuinen kasvuvauhti piristyi jonkin verran ja oli tammikuussa 3,7 % (joulukuussa 3,6 %). Yrityslainakannan vuotuinen kasvuvauhti oli tammikuussa edelleen 3,2 %. Yrityslainakannan kasvu oli hidastunut syksyst? 2019 asti todenn?k?isesti siksi, ett? talouskasvun aiemman heikkenemisen vaikutus n?kyy lainakannassa viipeell?. Kasvua tukeva rahapolitiikka, johon t?n??n p??tetyt toimet lukeutuvat, auttaa kaiken kaikkiaan pit?m??n pankkien luotonantotilanteen suotuisana ja helpottaa jatkossakin rahoituksensaantia muun muassa niill?, joiden toimintaan koronavirus vaikuttaa eniten, eli eritoten pienill? ja keskisuurilla yrityksill?.

Taloudellisen ja rahatalouden analyysin tulokset siis vahvistavat, ett? vahvasti kasvua tukeva rahapolitiikka on tarpeen, jotta inflaatio palautuu vakaasti l?hemm?ksi hieman alle kahta prosenttia keskipitk?ll? aikav?lill?.

Finanssipolitiikassa vaaditaan rohkeaa ja koordinoitua linjaa, jotta n?kymien nyt heiketty? voidaan v?ltt?? kehityksen j??minen ennakoituakin heikommaksi. Arvostamme useiden hallitusten toimia, joilla ne pyrkiv?t varmistamaan riitt?v?t resurssit terveydenhuollossa ja tukemaan yrityksi? ja ty?ntekij?it?, joiden tilanteeseen koronavirus vaikuttaa. T?n??n p??tettyjen rahapoliittisten toimien tueksi ja niiden vaikutuksen vahvistamiseksi tarvitaan erityisesti luoton takauksia ja muita senkaltaisia toimia. EKP:n neuvosto arvostaa euroalueen hallitusten ja EU:n toimielinten sitoutumista nopeaan ja vaikuttavaan yhteistoimintaan koronaviruksen jatkuvan levi?misen vaikutusten edess?.

Ennen kuin vastaamme kysymyksiin, haluamme kiitt?? kaikkia niit?, jotka nytkin ty?skentelev?t ihmishenkien pelastamiseksi ja koronaviruksen levi?misen hillitsemiseksi.

EKP:n neuvoston hyv?ksym? tarkka sanamuoto k?y ilmi englanninkielisest? versiosta.

Yhteyshenkil?t

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户