var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

ALUSTUSPUHEENVUORO

LEHDIST?TILAISUUS

EKP:n p??johtaja Christine Lagarde
EKP:n varap??johtaja Luis de Guindos
Frankfurt am Main 12.12.2019

963彩票开户Hyv?t kuulijat, tervetuloa lehdist?tilaisuuteen. Minulla oli t?n??n ilo ja kunnia johtaa ensimm?ist? kertaa puhetta EKP:n neuvoston rahapolitiikkakokouksessa. Kerromme nyt varap??johtajan kanssa kokouksen tuloksista. Kokouksessa oli l?sn? my?s Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis.

EKP:n neuvosto p??tti s??nn?llisten analyysiensa eli taloudellisen ja rahatalouden analyysin perusteella j?tt?? EKP:n ohjauskorot ennalleen. EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyv?n nykyisell? tasolla tai sit? alempina, kunnes arviointijakson inflaation?kym?t palautuvat vankasti riitt?v?n l?helle kahta prosenttia (mutta alle sen) ja kehitys n?kyy johdonmukaisesti my?s pohjainflaatiossa.

963彩票开户Omaisuuserien osto-ohjelmassa on j?lleen tehty uusia ostoja 1.11.2019 alkaen: omaisuuseri? ostetaan nettom??r?isesti 20 miljardilla eurolla kuukaudessa. EKP:n neuvosto odottaa ostojen jatkuvan niin kauan kuin on tarpeen ohjauskorkojen elvytt?v?n vaikutuksen vahvistamiseksi ja p??ttyv?n hieman ennen kuin ohjauskorkoja aletaan nostaa.

963彩票开户Lis?ksi osto-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien er??ntyess? takaisin maksettavan p??oman uudelleensijoituksia jatketaan t?ysim??r?isesti viel? pidemm?n aikaa sen j?lkeen, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa EKP:n ohjauskorkoja, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan yll?pit?miseksi.

EKP:n neuvoston lokakuun lopun kokouksen j?lkeen saatujen tietojen perusteella sek? inflaatiopaineet ett? euroalueen talouskasvu ovat pysyneet vaimeina, joskin on jo merkkej? siit?, ett? talouskehitys vakaantuu jonkin verran hidastumisesta huolimatta ja pohjainflaatiokin hieman nopeutuu odotusten mukaisesti. Ty?llisyyden jatkuva kasvu ja palkkojen nousu tukevat edelleen euroalueen talouden kestokyky?.

EKP:n neuvoston syyskuun kokouksessa p??tettyjen laajojen rahapoliittisten toimien huomattava elvytt?v? vaikutus varmistaa, ett? rahoitusolot ovat suotuisat kaikilla talouden sektoreilla. Kotitalouksien ja yritysten lainansaannin helpottuminen edist?? kulutusta ja yritysten investointeja ja sit? kautta my?s euroalueen talouskasvua ja kotimaisten hintapaineiden kasvua, mik? tukee inflaatiovauhdin vakaata palautumista l?hemm?ksi keskipitk?n aikav?lin tavoitetta.

Inflaation?kym?t ovat vaimeat, joten EKP:n neuvosto totesi j?lleen, ett? vahvasti kasvua tukevaa rahapolitiikkaa tarvitaan viel? pidemm?n aikaa, jotta pohjainflaatio voi vahvistua ja kokonaisinflaation kehityst? voidaan edist?? keskipitk?ll? aikav?lill?. EKP:n neuvosto seuraa siis tarkasti inflaatiokehityst? ja rahapoliittisten toimien vaikutuksen v?littymist? talouteen. Ennakoivalla viestinn?ll? varmistetaan, ett? rahoitusolojen kehitys my?t?ilee inflaation?kymien muutoksia. EKP:n neuvosto on joka tapauksessa edelleen valmis tarkistamaan kaikkia v?lineit??n tarpeen mukaan symmetrisen inflaatiotavoitteensa mukaisesti varmistaakseen, ett? inflaatio palautuu kest?v?sti l?hemm?ksi tavoitetta.

Taloudellisessa analyysissa voitiin vahvistaa, ett? euroalueen BKT:n nelj?nnesvuosikasvu oli vuoden 2019 kolmannella nelj?nneksell? 0,2 % (eli sama kuin edellisell? nelj?nneksell?). Kansainv?linen kauppa k?rsii jatkuvasti sitke?st? maailmanlaajuisesta ep?varmuudesta, mik? huonontaa edelleen etenkin euroalueen tehdasteollisuuden tilannetta ja vaimentaa investointien kasvua. Tuoreiden tilasto- ja kyselytietojen mukaan kehitys on yleisesti ottaen heikkoa, mutta euroalueen talouskasvu vaikuttaa jonkin verran vakaantuneen hidastumisesta huolimatta. Palvelu- ja rakennusaloilla kehitys on pysynyt vakaana, vaikka se onkin hidastunut jonkin verran vuoden 2019 j?lkipuoliskolla. Euroalueen talouskasvu saa edelleen vetoapua suotuisista rahoitusoloista, ty?llisyyden kasvun ja palkkojen nousun jatkumisesta, varovaisen elvytt?v?st? finanssipolitiikasta sek? maailmantalouden jatkuvasta (joskin hieman hidastuvasta) kasvusta.

963彩票开户Samankaltainen n?kemys v?littyy euroalueen talousn?kymi? koskevista euroj?rjestelm?n asiantuntijoiden joulukuun 2019 arvioista. Niiss? euroalueen BKT:n ennakoidaan kasvavan 1,2 % vuonna 2019 ja 1,1 % vuonna 2020 sek? 1,4 % vuonna 2021 ja vuonna 2022. BKT:n kasvun?kym?t vuodelle 2020 on nyt arvioitu hieman heikommiksi kuin EKP:n asiantuntijoiden syyskuun 2019 arvioissa.

963彩票开户Euroalueen talousn?kymiin kohdistuvat riskit painottuvat edelleen odotettua heikomman kehityksen suuntaan geopoliittisten tekij?iden, protektionismin kasvun ja kehittyvien markkinoiden heikkouksien vuoksi, mutta riskit eiv?t ole yht? merkitt?vi? kuin aiemmin.

Eurostatin alustavan arvion mukaan euroalueen vuotuinen YKHI-inflaatio nopeutui marraskuussa 1,0 prosenttiin (lokakuussa 0,7 %). Syyn? oli p??asiassa palvelujen ja elintarvikkeiden hintojen nousun vauhdittuminen. ?ljyn t?m?nhetkisten futuurihintojen perusteella kokonaisinflaation odotetaan nopeutuvan jonkin verran tulevina kuukausina. Inflaatio-odotukset ovat indikaattorien mukaan vaimeita. My?s pohjainflaation indikaattorit ovat pysyneet yleisesti ottaen vaimeina, joskin merkit viittaavat siihen, ett? pohjainflaatio olisi odotusten mukaisesti hieman nopeutunut. Vaikka ty?voimakustannusten nousupaineet ovat vahvistuneet ty?markkinatilanteen kiristymisen my?t?, talouskasvun heikentyminen on jarruttanut kustannuspaineiden vaikutuksen v?littymist? inflaatiovauhtiin. Inflaation odotetaan kuitenkin nopeutuvan keskipitk?ll? aikav?lill? EKP:n rahapoliittisten toimien, jatkuvan talouskasvun ja palkkojen vakaan nousun tukemana.

963彩票开户Samankaltainen kuva v?littyy my?s euroj?rjestelm?n asiantuntijoiden joulukuun 2019 arvioista, joiden mukaan vuotuinen YKHI-inflaatiovauhti on 1,2 % vuonna 2019 ja 1,1 % vuonna 2020 sek? 1,4 % vuonna 2021 ja 1,6 % vuonna 2022. Syyskuisiin EKP:n asiantuntijoiden arvioihin verrattuna vuoden 2020 YKHI-inflaatio on nyt arvioitu hieman nopeammaksi ja vuoden 2021 inflaatiovauhti hieman hitaammaksi p??asiassa energian odotetun hintakehityksen vuoksi.

Rahatalouden analyysissa todettiin, ett? lavean raha-aggregaatin (M3) kasvu oli lokakuussa ennallaan eli 5,6 %. Lavean rahan jatkuvan kasvun taustalla ovat pankkien luotonanto yksityiselle sektorille ja M3-erien hallussapidon pienet vaihtoehtoiskustannukset suhteessa muihin rahoitusinstrumentteihin. Lavean rahan kasvua vauhdittaa silti edelleen eniten suppea raha-aggregaatti M1.

963彩票开户Yrityslainakannan ja kotitalouksien lainakannan kasvu pysyi vahvana. Sit? edisti kasvua tukevan rahapolitiikan vaikutuksen v?littyminen pankkien lainakorkoihin. Yrityslainakannan vuotuinen kasvuvauhti nopeutui lokakuussa 3,8 prosenttiin (syyskuussa 3,6 %), ja my?s kotitalouksien lainakannan vuotuinen kasvuvauhti jatkoi asteittaista nopeutumistaan: se oli lokakuussa 3,5 %. Kasvua tukeva rahapolitiikka auttaa pit?m??n pankkien luotonantotilanteen eritt?in suotuisana ja helpottaa jatkossakin rahoituksensaantia kaikilla talouden sektoreilla ja erityisesti pienill? ja keskisuurilla yrityksill?.

Taloudellisen ja rahatalouden analyysin tulokset siis vahvistavat, ett? vahvasti kasvua tukeva rahapolitiikka on yh? tarpeen, jotta inflaatio palautuu edelleen vakaasti l?hemm?ksi hieman alle kahta prosenttia keskipitk?ll? aikav?lill?.

Rahapoliittisten toimien kaikki hy?dyt voidaan kuitenkin saavuttaa vain, jos muilla politiikan aloilla toteutetaan entist? p??tt?v?isemmin toimia pitk?n aikav?lin kasvupotentiaalin parantamiseksi, kokonaiskysynn?n tukemiseksi t?m?nhetkisess? tilanteessa ja heikkouksien v?hent?miseksi. Rakennepoliittisten toimien963彩票开户 toteuttamista on vauhditettava huomattavasti euroalueen maissa, jotta voidaan lis?t? euroalueen tuottavuutta ja kasvupotentiaalia, v?hent?? rakenteellista ty?tt?myytt? ja parantaa talouksien kestokyky?. Vuoden 2019 maakohtaisten suositusten tulisi viitoittaa rakenneuudistuksia.

Finanssipolitiikan odotetaan pysyv?n euroalueella varovaisen elvytt?v?n? vuonna 2020 ja tukevan talouskehityst?. Heikentyneiden talousn?kymien valossa EKP:n neuvosto pit?? my?nteisen?, ett? euroryhm? on per??nkuuluttanut maittain eriytettyj? finanssipoliittisia toimia ja tarjoutunut koordinoimaan niit?. Maiden, joilla on finanssipoliittista liikkumavaraa, tulisi ryhty? hyviss? ajoin tehokkaisiin toimiin. Maissa, joissa julkisen talouden velka on suuri, tulisi harjoittaa varovaista finanssipolitiikkaa ja saattaa rakenteellinen rahoitusasema tavoitteen mukaiseksi, jotta automaattiset vakauttajat voivat toimia vapaasti. Kaikkien maiden olisi tehostettava viel? entisest??n toimia, joilla parannetaan julkisen talouden edellytyksi? tukea kasvua.

EU:n finanssi- ja talouspoliittisen ohjausj?rjestelm?n selke? ja johdonmukainen noudattaminen ajankohdasta ja maasta riippumatta on edelleen olennaista euroalueen talouden kestokyvyn edist?miseksi. Talous- ja rahaliiton toiminnan parantaminen on yh? ensiarvoisen t?rke??. EKP:n neuvosto arvostaa meneill??n olevaa ty?t? ja kehottaa ryhtym??n p??tt?v?isiin lis?toimiin, jotta pankkiunioni ja p??omamarkkinaunioni saadaan valmiiksi.

963彩票开户Vastaamme nyt kysymyksiin.

EKP:n neuvoston hyv?ksym? tarkka sanamuoto k?y ilmi englanninkielisest? versiosta.

Yhteyshenkil?t

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户