var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Eurosystemets konsoliderade balansr?kning

27 december 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika fr?n delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 474.067 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 358.647 1.273
  2.1 Fordringar på IMF 81.645 −2
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 277.002 1.275
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.019 −869
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.998 −2.104
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.998 −2.104
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 624.147 5.194
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 7.904 5.420
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 616.188 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 55 −225
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.335 −2.114
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.854.276 57
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.639.190 −211
  7.2 Övriga värdepapper 215.086 268
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.432 0
9 Övriga tillgångar 292.077 7.968
Summa tillgångar 4.691.998 9.407
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika fr?n delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.293.926 6.530
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.850.572 −26.400
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.623.108 −6.666
  2.2 Inlåningsfacilitet 227.464 −19.735
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 10.389 4.190
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 324.757 −5.363
  5.1 Offentliga sektorn 195.245 −6.023
  5.2 Övriga skulder 129.513 661
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 274.398 30.006
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.014 −43
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.903 −397
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 7.903 −397
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.147 0
10 Övriga skulder 277.419 884
11 Värderegleringskonton 478.272 0
12 Kapital och reserver 107.201 0
Summa skulder 4.691.998 9.407
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户