var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Konsolidirani ra?unovodski izkaz Eurosistema

27. december 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokro?anju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega se?tevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 474.067 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmo?ja v tuji valuti 358.647 1.273
  2.1 Terjatve do MDS 81.645 −2
  2.2 Stanja pri bankah in nalo?be v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 277.002 1.275
3 Terjatve do rezidentov euroobmo?ja v tuji valuti 22.019 −869
4 Terjatve do nerezidentov euroobmo?ja v eurih 16.998 −2.104
  4.1 Stanja pri bankah, nalo?be v vrednostne papirje in posojila 16.998 −2.104
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmo?ja, povezana z operacijami denarne politike 624.147 5.194
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 7.904 5.420
  5.2 Operacije dolgoro?nejšega refinanciranja 616.188 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 55 −225
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmo?ja v eurih 26.335 −2.114
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmo?ja v eurih 2.854.276 57
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.639.190 −211
  7.2 Drugi vrednostni papirji 215.086 268
8 Javni dolg v eurih 23.432 0
9 Druga sredstva 292.077 7.968
Skupaj sredstva 4.691.998 9.407
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokro?anju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega se?tevka.
1 Bankovci v obtoku 1.293.926 6.530
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmo?ja, povezane z operacijami denarne politike 1.850.572 −26.400
  2.1 Teko?i ra?uni (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.623.108 −6.666
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 227.464 −19.735
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmo?ja v eurih 10.389 4.190
4 Izdani dol?niški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmo?ja v eurih 324.757 −5.363
  5.1 Sektor dr?ava 195.245 −6.023
  5.2 Druge obveznosti 129.513 661
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmo?ja v eurih 274.398 30.006
7 Obveznosti do rezidentov euroobmo?ja v tuji valuti 9.014 −43
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmo?ja v tuji valuti 7.903 −397
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 7.903 −397
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic ?rpanja, ki jih dodeli MDS 58.147 0
10 Druge obveznosti 277.419 884
11 Ra?uni prevrednotenja 478.272 0
12 Kapital in rezerve 107.201 0
Skupaj obveznosti 4.691.998 9.407
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户