var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Situa?ia financiar? consolidat? la nivelul Eurosistemului

27 decembrie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modific?ri fa?? de s?pt?mâna anterioar? datorate tranzac?iilor
Datorit? rotunjirilor, este posibil ca totalurile s? nu corespund? sumei componentelor.
1 Aur ?i crean?e în aur 474 067 1
2 Crean?e exprimate în moned? str?in? asupra reziden?ilor din afara zonei euro 358 647 1 273
  2.1 Crean?e asupra FMI 81 645 −2
  2.2 Conturi la b?nci ?i plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe ?i alte active externe 277 002 1 275
3 Crean?e exprimate în moned? str?in? asupra reziden?ilor din zona euro 22 019 −869
4 Crean?e exprimate în euro asupra reziden?ilor din afara zonei euro 16 998 −2 104
  4.1 Conturi la b?nci, plasamente în titluri de valoare ?i împrumuturi 16 998 −2 104
  4.2 Crean?e rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate institu?iilor de credit din zona euro, legate de opera?iuni de politic? monetar? 624 147 5 194
  5.1 Opera?iuni principale de refinan?are 7 904 5 420
  5.2 Opera?iuni de refinan?are pe termen mai lung 616 188 0
  5.3 Opera?iuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Opera?iuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginal? 55 −225
  5.6 Credite legate de apeluri în marj? 0 0
6 Alte crean?e exprimate în euro asupra institu?iilor de credit din zona euro 26 335 −2 114
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale reziden?ilor din zona euro 2 854 276 57
  7.1 Titluri de valoare de?inute în scopuri de politic? monetar? 2 639 190 −211
  7.2 Alte titluri de valoare 215 086 268
8 Datorii exprimate în euro ale administra?iei publice 23 432 0
9 Alte active 292 077 7 968
Total active 4 691 998 9 407
Pasive (milioane EUR) Sold Modific?ri fa?? de s?pt?mâna anterioar? datorate tranzac?iilor
Datorit? rotunjirilor, este posibil ca totalurile s? nu corespund? sumei componentelor.
1 Bancnote în circula?ie 1 293 926 6 530
2 Angajamente exprimate în euro fa?? de institu?ii de credit din zona euro legate de opera?iuni de politic? monetar? 1 850 572 −26 400
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 623 108 −6 666
  2.2 Facilitatea de depozit 227 464 −19 735
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Opera?iuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marj? 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro fa?? de institu?ii de credit din zona euro 10 389 4 190
4 Certificate de crean?? emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro fa?? de al?i reziden?i din zona euro 324 757 −5 363
  5.1 Administra?ie public? 195 245 −6 023
  5.2 Alte pasive 129 513 661
6 Angajamente exprimate în euro fa?? de reziden?i din afara zonei euro 274 398 30 006
7 Angajamente exprimate în moned? str?in? fa?? de reziden?i din zona euro 9 014 −43
8 Angajamente exprimate în moned? str?in? fa?? de reziden?i din afara zonei euro 7 903 −397
  8.1 Depozite, solduri ?i alte angajamente 7 903 −397
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 58 147 0
10 Alte pasive 277 419 884
11 Conturi de reevaluare 478 272 0
12 Capital ?i rezerve 107 201 0
Total pasive 4 691 998 9 407
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户