var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Rapport ikkonsolidat tal-po?izzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

27 ta' Di?embru 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilan? Differenza mqabbla mal-?img?a ta’ qabel min?abba t-tran?azzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistg?u ma jaqblux min?abba t-tqarrib ta?-?ifri.
1 Deheb u ammonti ri?evibbli f’deheb 474,067 1
2 Klejms ma’ residenti barra ?-?ona tal-euro denominati f’munita barranija 358,647 1,273
  2.1 Ammonti ri?evibbli mill-FMI 81,645 −2
  2.2 Bilan?i ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni o?ra 277,002 1,275
3 Klejms ma’ residenti ta?-?ona tal-euro denominati f’munita barranija 22,019 −869
4 Klejms ma’ residenti barra ?-?ona tal-euro denominati f’euro 16,998 −2,104
  4.1 Bilan?i ma’ banek, investimenti f’titoli u self 16,998 −2,104
  4.2 Klejms mill-fa?ilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?-?ona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 624,147 5,194
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 7,904 5,420
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament g?al ?mien itwal 616,188 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Fa?ilità tas-self mar?inali 55 −225
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet g?al ?ieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms o?ra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?-?ona tal-euro denominati f’euro 26,335 −2,114
7 Titoli ta’ residenti ta?-?ona tal-euro denominati f’euro 2,854,276 57
  7.1 Titoli mi?muma g?all-g?anijiet tal-politika monetarja 2,639,190 −211
  7.2 Titoli o?ra 215,086 268
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,432 0
9 Assi o?ra 292,077 7,968
Attiv totali 4,691,998 9,407
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilan? Differenza mqabbla mal-?img?a ta’ qabel min?abba t-tran?azzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistg?u ma jaqblux min?abba t-tqarrib ta?-?ifri.
1 Karti tal-flus fi?-?irkolazzjoni 1,293,926 6,530
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?-?ona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,850,572 −26,400
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ ri?ervi minimi) 1,623,108 −6,666
  2.2 Fa?ilità tad-depo?itu 227,464 −19,735
  2.3 Depo?iti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depo?iti relatati ma’ talbiet g?al ?ieda fil-kopertura 0 0
3 Obbligazzjonijiet o?ra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?-?ona tal-euro denominati f’euro 10,389 4,190
4 ?ru? ta’ ?ertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti o?ra ta?-?ona tal-euro denominati f’euro 324,757 −5,363
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 195,245 −6,023
  5.2 Obbligazzjonijiet o?ra 129,513 661
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ?-?ona tal-euro denominati f’euro 274,398 30,006
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti ta?-?ona tal-euro denominati f’munita barranija 9,014 −43
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ?-?ona tal-euro denominati f’munita barranija 7,903 −397
  8.1 Depo?iti, bilan?i u obbligazzjonijiet o?ra 7,903 −397
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-fa?ilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet spe?jali ta’ kreditu allokata mill-FMI 58,147 0
10 Obbligazzjonijiet o?ra 277,419 884
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 478,272 0
12 Kapital u ri?ervi 107,201 0
Passiv totali 4,691,998 9,407
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户