var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Eurosistemos konsoliduota finansin? ataskaita

2019 12 27
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas d?l sandori?, palyginti su pra?jusia savaite
Bendros ir tarpin?s sumos gali nesutapti d?l apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 474 067 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams u?sienio valiuta 358 647 1 273
  2.1 Iš TVF gautinos l?šos 81 645 −2
  2.2 Liku?iai bank? s?skaitose ir investicijos ? vertybinius popierius, išor?s paskolos ir kitas išor?s turtas 277 002 1 275
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams u?sienio valiuta 22 019 −869
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 998 −2 104
  4.1 Liku?iai bank? s?skaitose, investicijos ? vertybinius popierius ir paskolos 16 998 −2 104
  4.2 Pretenzijos, atsirandan?ios d?l kredito galimyb?s pagal VKM II 0 0
5 Su pinig? politikos operacijomis susij?s skolinimas euro zonos kredito ?staigoms eurais 624 147 5 194
  5.1 Pagrindin?s refinansavimo operacijos 7 904 5 420
  5.2 Ilgesn?s trukm?s refinansavimo operacijos 616 188 0
  5.3 Koreguojamosios gr??tamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrin?s gr??tamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimyb? 55 −225
  5.6 Kreditai, susij? su ?kaito vert?s išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito ?staigoms eurais 26 335 −2 114
7 Euro zonos rezident? vertybiniai popieriai eurais 2 854 276 57
  7.1 Pinig? politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 639 190 −211
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 215 086 268
8 Vald?ios skola eurais 23 432 0
9 Kitas turtas 292 077 7 968
Visas turtas 4 691 998 9 407
?sipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas d?l sandori?, palyginti su pra?jusia savaite
Bendros ir tarpin?s sumos gali nesutapti d?l apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 293 926 6 530
2 Su pinig? politikos operacijomis susij? ?sipareigojimai euro zonos kredito ?staigoms eurais 1 850 572 −26 400
  2.1 Einamosios s?skaitos (?skaitant privalom?j? atsarg? sistem?) 1 623 108 −6 666
  2.2 Ind?li? galimyb? 227 464 −19 735
  2.3 Terminuotieji ind?liai 0 0
  2.4 Koreguojamosios gr??tamosios operacijos 0 0
  2.5 Ind?liai, susij? su ?kaito vert?s išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti ?sipareigojimai euro zonos kredito ?staigoms eurais 10 389 4 190
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 ?sipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 324 757 −5 363
  5.1 Vald?iai 195 245 −6 023
  5.2 Kiti ?sipareigojimai 129 513 661
6 ?sipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 274 398 30 006
7 ?sipareigojimai euro zonos rezidentams u?sienio valiuta 9 014 −43
8 ?sipareigojimai ne euro zonos rezidentams u?sienio valiuta 7 903 −397
  8.1 Ind?liai, liku?iai ir kiti ?sipareigojimai 7 903 −397
  8.2 ?sipareigojimai, atsirandantys d?l kredito galimyb?s pagal VKM II 0 0
9 TVF suteikt? speciali?j? skolinimosi teisi? atitikmuo 58 147 0
10 Kiti ?sipareigojimai 277 419 884
11 Perkainojimo s?skaitos 478 272 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 201 0
Visi ?sipareigojimai 4 691 998 9 407
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户