var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Konsolidirani financijski izvje?taj Eurosustava

27. prosinca 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Mo?e se dogoditi da zbroj/me?uzbroj ne budu to?ni zbog zaokru?ivanja.
1 Zlato i potra?ivanja u zlatu 474 067 1
2 Potra?ivanja od nerezidenata europodru?ja nominirana u stranoj valuti 358 647 1 273
  2.1 Potra?ivanja od Me?unarodnog monetarnog fonda (MMF) 81 645 −2
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 277 002 1 275
3 Potra?ivanja od rezidenata europodru?ja nominirana u stranoj valuti 22 019 −869
4 Potra?ivanja od nerezidenata europodru?ja nominirana u eurima 16 998 −2 104
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 998 −2 104
  4.2 Potra?ivanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodru?ja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 624 147 5 194
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 7 904 5 420
  5.2 Operacije dugoro?nijeg refinanciranja 616 188 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogu?nost grani?ne posudbe od središnje banke 55 −225
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu mar?e 0 0
6 Ostala potra?ivanja od kreditnih institucija europodru?ja nominirana u eurima 26 335 −2 114
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodru?ja nominirani u eurima 2 854 276 57
  7.1 Vrijednosni papiri koji se dr?e za potrebe monetarne politike 2 639 190 −211
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 215 086 268
8 Dug op?e dr?ave nominiran u eurima 23 432 0
9 Ostala imovina 292 077 7 968
Ukupno imovina 4 691 998 9 407
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Mo?e se dogoditi da zbroj/me?uzbroj ne budu to?ni zbog zaokru?ivanja.
1 Nov?anice u optjecaju 1 293 926 6 530
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodru?ja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 850 572 −26 400
  2.1 Teku?i ra?uni (koji obuhva?aju sustav minimalnih pri?uva) 1 623 108 −6 666
  2.2 Mogu?nost deponiranja kod središnje banke 227 464 −19 735
  2.3 Oro?eni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu mar?e 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodru?ja nominirane u eurima 10 389 4 190
4 Izdani du?ni?ki certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodru?ja nominirane u eurima 324 757 −5 363
  5.1 Op?a dr?ava 195 245 −6 023
  5.2 Ostale obveze 129 513 661
6 Obveze prema nerezidentima europodru?ja nominirane u eurima 274 398 30 006
7 Obveze prema rezidentima europodru?ja nominirane u stranoj valuti 9 014 −43
8 Obveze prema nerezidentima europodru?ja nominirane u stranoj valuti 7 903 −397
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 903 −397
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vu?enja koja dodjeljuje MMF 58 147 0
10 Ostale obveze 277 419 884
11 Ra?uni revalorizacije 478 272 0
12 Kapital i pri?uve 107 201 0
Ukupno obveze 4 691 998 9 407
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户