var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

27. detsember 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise t?ttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 474 067 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 358 647 1 273
  2.1 Nõuded IMFi vastu 81 645 −2
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 277 002 1 275
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 22 019 −869
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 998 −2 104
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 998 −2 104
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 624 147 5 194
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 7 904 5 420
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 616 188 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 55 −225
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 335 −2 114
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 854 276 57
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 639 190 −211
  7.2 Muud väärtpaberid 215 086 268
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 432 0
9 Muud varad 292 077 7 968
Varad kokku 4 691 998 9 407
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise t?ttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 293 926 6 530
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 850 572 −26 400
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 623 108 −6 666
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 227 464 −19 735
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 10 389 4 190
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 324 757 −5 363
  5.1 Valitsussektor 195 245 −6 023
  5.2 Muud kohustused 129 513 661
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 274 398 30 006
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 014 −43
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 903 −397
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 903 −397
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 147 0
10 Muud kohustused 277 419 884
11 Ümberhindluskontod 478 272 0
12 Kapital ja reservid 107 201 0
Kohustused kokku 4 691 998 9 407
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户