var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Eurosystemets konsoliderede balance

27. december 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
P? grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke n?dvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 474.067 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 358.647 1.273
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.645 −2
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 277.002 1.275
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 22.019 −869
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.998 −2.104
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.998 −2.104
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 624.147 5.194
  5.1 Primære markedsoperationer 7.904 5.420
  5.2 Langfristede markedsoperationer 616.188 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 55 −225
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 26.335 −2.114
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.854.276 57
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.639.190 −211
  7.2 Andre værdipapirer 215.086 268
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.432 0
9 Andre aktiver 292.077 7.968
Aktiver i alt 4.691.998 9.407
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
P? grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke n?dvendigvis.
1 Seddelomløb 1.293.926 6.530
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.850.572 −26.400
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.623.108 −6.666
  2.2 Indlånsfacilitet 227.464 −19.735
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 10.389 4.190
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 324.757 −5.363
  5.1 Offentlig forvaltning og service 195.245 −6.023
  5.2 Andre forpligtelser 129.513 661
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 274.398 30.006
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 9.014 −43
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 7.903 −397
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.903 −397
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.147 0
10 Andre forpligtelser 277.419 884
11 Revalueringskonti 478.272 0
12 Kapital og reserver 107.201 0
Passiver i alt 4.691.998 9.407
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户