Eurosystemets konsoliderade balansr?kning

20 december 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika fr?n delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 474.067 3
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 357.374 1.896
  2.1 Fordringar på IMF 81.647 33
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 275.726 1.863
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.888 3.430
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.102 346
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.102 346
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 618.953 −46.304
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 2.484 1.090
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 616.188 −47.657
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 280 263
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 28.449 −5.605
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.854.219 7.567
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.639.401 7.416
  7.2 Övriga värdepapper 214.818 151
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.432 0
9 Övriga tillgångar 284.108 7.691
Summa tillgångar 4.682.592 −30.976
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika fr?n delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.287.395 10.530
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.876.973 −50.339
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.629.774 424
  2.2 Inlåningsfacilitet 247.199 −50.763
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.199 269
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 330.120 −5.035
  5.1 Offentliga sektorn 201.268 −401
  5.2 Övriga skulder 128.852 −4.634
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 244.392 14.171
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.058 747
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.299 −601
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 8.299 −601
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.147 0
10 Övriga skulder 276.535 −718
11 Värderegleringskonton 478.272 0
12 Kapital och reserver 107.201 0
Summa skulder 4.682.592 −30.976
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户