var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Konsolidirani ra?unovodski izkaz Eurosistema

20. december 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokro?anju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega se?tevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 474.067 3
2 Terjatve do nerezidentov euroobmo?ja v tuji valuti 357.374 1.896
  2.1 Terjatve do MDS 81.647 33
  2.2 Stanja pri bankah in nalo?be v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 275.726 1.863
3 Terjatve do rezidentov euroobmo?ja v tuji valuti 22.888 3.430
4 Terjatve do nerezidentov euroobmo?ja v eurih 19.102 346
  4.1 Stanja pri bankah, nalo?be v vrednostne papirje in posojila 19.102 346
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmo?ja, povezana z operacijami denarne politike 618.953 −46.304
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 2.484 1.090
  5.2 Operacije dolgoro?nejšega refinanciranja 616.188 −47.657
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 280 263
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmo?ja v eurih 28.449 −5.605
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmo?ja v eurih 2.854.219 7.567
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.639.401 7.416
  7.2 Drugi vrednostni papirji 214.818 151
8 Javni dolg v eurih 23.432 0
9 Druga sredstva 284.108 7.691
Skupaj sredstva 4.682.592 −30.976
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokro?anju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega se?tevka.
1 Bankovci v obtoku 1.287.395 10.530
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmo?ja, povezane z operacijami denarne politike 1.876.973 −50.339
  2.1 Teko?i ra?uni (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.629.774 424
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 247.199 −50.763
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmo?ja v eurih 6.199 269
4 Izdani dol?niški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmo?ja v eurih 330.120 −5.035
  5.1 Sektor dr?ava 201.268 −401
  5.2 Druge obveznosti 128.852 −4.634
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmo?ja v eurih 244.392 14.171
7 Obveznosti do rezidentov euroobmo?ja v tuji valuti 9.058 747
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmo?ja v tuji valuti 8.299 −601
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 8.299 −601
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic ?rpanja, ki jih dodeli MDS 58.147 0
10 Druge obveznosti 276.535 −718
11 Ra?uni prevrednotenja 478.272 0
12 Kapital in rezerve 107.201 0
Skupaj obveznosti 4.682.592 −30.976
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户