var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Situa?ia financiar? consolidat? la nivelul Eurosistemului

20 decembrie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modific?ri fa?? de s?pt?mâna anterioar? datorate tranzac?iilor
Datorit? rotunjirilor, este posibil ca totalurile s? nu corespund? sumei componentelor.
1 Aur ?i crean?e în aur 474 067 3
2 Crean?e exprimate în moned? str?in? asupra reziden?ilor din afara zonei euro 357 374 1 896
  2.1 Crean?e asupra FMI 81 647 33
  2.2 Conturi la b?nci ?i plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe ?i alte active externe 275 726 1 863
3 Crean?e exprimate în moned? str?in? asupra reziden?ilor din zona euro 22 888 3 430
4 Crean?e exprimate în euro asupra reziden?ilor din afara zonei euro 19 102 346
  4.1 Conturi la b?nci, plasamente în titluri de valoare ?i împrumuturi 19 102 346
  4.2 Crean?e rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate institu?iilor de credit din zona euro, legate de opera?iuni de politic? monetar? 618 953 −46 304
  5.1 Opera?iuni principale de refinan?are 2 484 1 090
  5.2 Opera?iuni de refinan?are pe termen mai lung 616 188 −47 657
  5.3 Opera?iuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Opera?iuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginal? 280 263
  5.6 Credite legate de apeluri în marj? 0 0
6 Alte crean?e exprimate în euro asupra institu?iilor de credit din zona euro 28 449 −5 605
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale reziden?ilor din zona euro 2 854 219 7 567
  7.1 Titluri de valoare de?inute în scopuri de politic? monetar? 2 639 401 7 416
  7.2 Alte titluri de valoare 214 818 151
8 Datorii exprimate în euro ale administra?iei publice 23 432 0
9 Alte active 284 108 7 691
Total active 4 682 592 −30 976
Pasive (milioane EUR) Sold Modific?ri fa?? de s?pt?mâna anterioar? datorate tranzac?iilor
Datorit? rotunjirilor, este posibil ca totalurile s? nu corespund? sumei componentelor.
1 Bancnote în circula?ie 1 287 395 10 530
2 Angajamente exprimate în euro fa?? de institu?ii de credit din zona euro legate de opera?iuni de politic? monetar? 1 876 973 −50 339
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 629 774 424
  2.2 Facilitatea de depozit 247 199 −50 763
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Opera?iuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marj? 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro fa?? de institu?ii de credit din zona euro 6 199 269
4 Certificate de crean?? emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro fa?? de al?i reziden?i din zona euro 330 120 −5 035
  5.1 Administra?ie public? 201 268 −401
  5.2 Alte pasive 128 852 −4 634
6 Angajamente exprimate în euro fa?? de reziden?i din afara zonei euro 244 392 14 171
7 Angajamente exprimate în moned? str?in? fa?? de reziden?i din zona euro 9 058 747
8 Angajamente exprimate în moned? str?in? fa?? de reziden?i din afara zonei euro 8 299 −601
  8.1 Depozite, solduri ?i alte angajamente 8 299 −601
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 58 147 0
10 Alte pasive 276 535 −718
11 Conturi de reevaluare 478 272 0
12 Capital ?i rezerve 107 201 0
Total pasive 4 682 592 −30 976
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户