var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

20 december 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 474.067 3
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 357.374 1.896
  2.1 Vorderingen op het IMF 81.647 33
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 275.726 1.863
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.888 3.430
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.102 346
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 19.102 346
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 618.953 −46.304
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 2.484 1.090
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 616.188 −47.657
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 280 263
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 28.449 −5.605
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.854.219 7.567
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.639.401 7.416
  7.2 Overige effecten 214.818 151
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.432 0
9 Overige activa 284.108 7.691
Totaal activa 4.682.592 −30.976
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.287.395 10.530
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.876.973 −50.339
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.629.774 424
  2.2 Depositofaciliteit 247.199 −50.763
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.199 269
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 330.120 −5.035
  5.1 Overheid 201.268 −401
  5.2 Overige verplichtingen 128.852 −4.634
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 244.392 14.171
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.058 747
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.299 −601
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.299 −601
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.147 0
10 Overige passiva 276.535 −718
11 Herwaarderingsrekeningen 478.272 0
12 Kapitaal en reserves 107.201 0
Totaal passiva 4.682.592 −30.976
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户