var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Rapport ikkonsolidat tal-po?izzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

20 ta' Di?embru 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilan? Differenza mqabbla mal-?img?a ta’ qabel min?abba t-tran?azzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistg?u ma jaqblux min?abba t-tqarrib ta?-?ifri.
1 Deheb u ammonti ri?evibbli f’deheb 474,067 3
2 Klejms ma’ residenti barra ?-?ona tal-euro denominati f’munita barranija 357,374 1,896
  2.1 Ammonti ri?evibbli mill-FMI 81,647 33
  2.2 Bilan?i ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni o?ra 275,726 1,863
3 Klejms ma’ residenti ta?-?ona tal-euro denominati f’munita barranija 22,888 3,430
4 Klejms ma’ residenti barra ?-?ona tal-euro denominati f’euro 19,102 346
  4.1 Bilan?i ma’ banek, investimenti f’titoli u self 19,102 346
  4.2 Klejms mill-fa?ilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?-?ona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 618,953 −46,304
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 2,484 1,090
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament g?al ?mien itwal 616,188 −47,657
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Fa?ilità tas-self mar?inali 280 263
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet g?al ?ieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms o?ra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?-?ona tal-euro denominati f’euro 28,449 −5,605
7 Titoli ta’ residenti ta?-?ona tal-euro denominati f’euro 2,854,219 7,567
  7.1 Titoli mi?muma g?all-g?anijiet tal-politika monetarja 2,639,401 7,416
  7.2 Titoli o?ra 214,818 151
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,432 0
9 Assi o?ra 284,108 7,691
Attiv totali 4,682,592 −30,976
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilan? Differenza mqabbla mal-?img?a ta’ qabel min?abba t-tran?azzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistg?u ma jaqblux min?abba t-tqarrib ta?-?ifri.
1 Karti tal-flus fi?-?irkolazzjoni 1,287,395 10,530
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?-?ona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,876,973 −50,339
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ ri?ervi minimi) 1,629,774 424
  2.2 Fa?ilità tad-depo?itu 247,199 −50,763
  2.3 Depo?iti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depo?iti relatati ma’ talbiet g?al ?ieda fil-kopertura 0 0
3 Obbligazzjonijiet o?ra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?-?ona tal-euro denominati f’euro 6,199 269
4 ?ru? ta’ ?ertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti o?ra ta?-?ona tal-euro denominati f’euro 330,120 −5,035
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 201,268 −401
  5.2 Obbligazzjonijiet o?ra 128,852 −4,634
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ?-?ona tal-euro denominati f’euro 244,392 14,171
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti ta?-?ona tal-euro denominati f’munita barranija 9,058 747
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ?-?ona tal-euro denominati f’munita barranija 8,299 −601
  8.1 Depo?iti, bilan?i u obbligazzjonijiet o?ra 8,299 −601
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-fa?ilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet spe?jali ta’ kreditu allokata mill-FMI 58,147 0
10 Obbligazzjonijiet o?ra 276,535 −718
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 478,272 0
12 Kapital u ri?ervi 107,201 0
Passiv totali 4,682,592 −30,976
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户