var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Eurosistemos konsoliduota finansin? ataskaita

2019 12 20
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas d?l sandori?, palyginti su pra?jusia savaite
Bendros ir tarpin?s sumos gali nesutapti d?l apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 474 067 3
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams u?sienio valiuta 357 374 1 896
  2.1 Iš TVF gautinos l?šos 81 647 33
  2.2 Liku?iai bank? s?skaitose ir investicijos ? vertybinius popierius, išor?s paskolos ir kitas išor?s turtas 275 726 1 863
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams u?sienio valiuta 22 888 3 430
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 102 346
  4.1 Liku?iai bank? s?skaitose, investicijos ? vertybinius popierius ir paskolos 19 102 346
  4.2 Pretenzijos, atsirandan?ios d?l kredito galimyb?s pagal VKM II 0 0
5 Su pinig? politikos operacijomis susij?s skolinimas euro zonos kredito ?staigoms eurais 618 953 −46 304
  5.1 Pagrindin?s refinansavimo operacijos 2 484 1 090
  5.2 Ilgesn?s trukm?s refinansavimo operacijos 616 188 −47 657
  5.3 Koreguojamosios gr??tamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrin?s gr??tamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimyb? 280 263
  5.6 Kreditai, susij? su ?kaito vert?s išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito ?staigoms eurais 28 449 −5 605
7 Euro zonos rezident? vertybiniai popieriai eurais 2 854 219 7 567
  7.1 Pinig? politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 639 401 7 416
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 214 818 151
8 Vald?ios skola eurais 23 432 0
9 Kitas turtas 284 108 7 691
Visas turtas 4 682 592 −30 976
?sipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas d?l sandori?, palyginti su pra?jusia savaite
Bendros ir tarpin?s sumos gali nesutapti d?l apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 287 395 10 530
2 Su pinig? politikos operacijomis susij? ?sipareigojimai euro zonos kredito ?staigoms eurais 1 876 973 −50 339
  2.1 Einamosios s?skaitos (?skaitant privalom?j? atsarg? sistem?) 1 629 774 424
  2.2 Ind?li? galimyb? 247 199 −50 763
  2.3 Terminuotieji ind?liai 0 0
  2.4 Koreguojamosios gr??tamosios operacijos 0 0
  2.5 Ind?liai, susij? su ?kaito vert?s išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti ?sipareigojimai euro zonos kredito ?staigoms eurais 6 199 269
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 ?sipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 330 120 −5 035
  5.1 Vald?iai 201 268 −401
  5.2 Kiti ?sipareigojimai 128 852 −4 634
6 ?sipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 244 392 14 171
7 ?sipareigojimai euro zonos rezidentams u?sienio valiuta 9 058 747
8 ?sipareigojimai ne euro zonos rezidentams u?sienio valiuta 8 299 −601
  8.1 Ind?liai, liku?iai ir kiti ?sipareigojimai 8 299 −601
  8.2 ?sipareigojimai, atsirandantys d?l kredito galimyb?s pagal VKM II 0 0
9 TVF suteikt? speciali?j? skolinimosi teisi? atitikmuo 58 147 0
10 Kiti ?sipareigojimai 276 535 −718
11 Perkainojimo s?skaitos 478 272 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 201 0
Visi ?sipareigojimai 4 682 592 −30 976
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户