var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Konsolidirani financijski izvje?taj Eurosustava

20. prosinca 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Mo?e se dogoditi da zbroj/me?uzbroj ne budu to?ni zbog zaokru?ivanja.
1 Zlato i potra?ivanja u zlatu 474 067 3
2 Potra?ivanja od nerezidenata europodru?ja nominirana u stranoj valuti 357 374 1 896
  2.1 Potra?ivanja od Me?unarodnog monetarnog fonda (MMF) 81 647 33
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 275 726 1 863
3 Potra?ivanja od rezidenata europodru?ja nominirana u stranoj valuti 22 888 3 430
4 Potra?ivanja od nerezidenata europodru?ja nominirana u eurima 19 102 346
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 102 346
  4.2 Potra?ivanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodru?ja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 618 953 −46 304
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 2 484 1 090
  5.2 Operacije dugoro?nijeg refinanciranja 616 188 −47 657
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogu?nost grani?ne posudbe od središnje banke 280 263
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu mar?e 0 0
6 Ostala potra?ivanja od kreditnih institucija europodru?ja nominirana u eurima 28 449 −5 605
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodru?ja nominirani u eurima 2 854 219 7 567
  7.1 Vrijednosni papiri koji se dr?e za potrebe monetarne politike 2 639 401 7 416
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 214 818 151
8 Dug op?e dr?ave nominiran u eurima 23 432 0
9 Ostala imovina 284 108 7 691
Ukupno imovina 4 682 592 −30 976
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Mo?e se dogoditi da zbroj/me?uzbroj ne budu to?ni zbog zaokru?ivanja.
1 Nov?anice u optjecaju 1 287 395 10 530
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodru?ja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 876 973 −50 339
  2.1 Teku?i ra?uni (koji obuhva?aju sustav minimalnih pri?uva) 1 629 774 424
  2.2 Mogu?nost deponiranja kod središnje banke 247 199 −50 763
  2.3 Oro?eni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu mar?e 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodru?ja nominirane u eurima 6 199 269
4 Izdani du?ni?ki certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodru?ja nominirane u eurima 330 120 −5 035
  5.1 Op?a dr?ava 201 268 −401
  5.2 Ostale obveze 128 852 −4 634
6 Obveze prema nerezidentima europodru?ja nominirane u eurima 244 392 14 171
7 Obveze prema rezidentima europodru?ja nominirane u stranoj valuti 9 058 747
8 Obveze prema nerezidentima europodru?ja nominirane u stranoj valuti 8 299 −601
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 8 299 −601
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vu?enja koja dodjeljuje MMF 58 147 0
10 Ostale obveze 276 535 −718
11 Ra?uni revalorizacije 478 272 0
12 Kapital i pri?uve 107 201 0
Ukupno obveze 4 682 592 −30 976
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户