var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

20. detsember 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise t?ttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 474 067 3
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 357 374 1 896
  2.1 Nõuded IMFi vastu 81 647 33
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 275 726 1 863
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 22 888 3 430
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 102 346
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 102 346
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 618 953 −46 304
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 2 484 1 090
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 616 188 −47 657
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 280 263
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 28 449 −5 605
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 854 219 7 567
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 639 401 7 416
  7.2 Muud väärtpaberid 214 818 151
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 432 0
9 Muud varad 284 108 7 691
Varad kokku 4 682 592 −30 976
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise t?ttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 287 395 10 530
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 876 973 −50 339
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 629 774 424
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 247 199 −50 763
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 199 269
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 330 120 −5 035
  5.1 Valitsussektor 201 268 −401
  5.2 Muud kohustused 128 852 −4 634
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 244 392 14 171
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 058 747
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 299 −601
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 299 −601
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 147 0
10 Muud kohustused 276 535 −718
11 Ümberhindluskontod 478 272 0
12 Kapital ja reservid 107 201 0
Kohustused kokku 4 682 592 −30 976
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户