var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

EKP:n neuvoston p??t?kset (muut kuin korkop??t?kset)

Joulukuu 2019

20.12.2019

Markkinaoperaatiot

Muiden vakuudellisten j?lkimarkkinakelpoisten omaisuuserien kuin omaisuusvakuudellisten arvopaperien ja katettujen joukkolainojen vakuuskelpoisuus

EKP:n neuvosto p??tti 13.12.2019, ett? euroj?rjestelm?n luotto-operaatioissa ei jatkossa en?? hyv?ksyt? vakuudeksi muita vakuudellisia j?lkimarkkinakelpoisia omaisuuseri? kuin omaisuusvakuudellisia arvopapereita ja katettuja joukkolainoja. Tarkoituksena on, ett? vakuudeksi hyv?ksytt?v?t vakuudellisten j?lkimarkkinakelpoisten omaisuuserien luokat on m??ritelty mahdollisimman johdonmukaisesti ja selke?sti. P??t?s tulee voimaan osana muutettuja yleisasiakirjasuuntaviivoja, jotka on tarkoitus vahvistaa vuoden 2020 toisella nelj?nneksell?. Omaisuuser?t, jotka ovat vakuuskelpoisia p??t?ksen tullessa voimaan, s?ilytt?v?t vakuuskelpoisuutensa viiden vuoden ajan, kunhan ne t?ytt?v?t kaikki muut vakuuskelpoisuusvaatimukset. P??t?s vaikuttaa my?s omaisuuserien osto-ohjelmaan, jossa ei p??t?ksen voimaantulon j?lkeen en?? osteta uusia vakuudellisia j?lkimarkkinakelpoisia omaisuuseri? (lukuun ottamatta omaisuusvakuudellisia arvopapereita ja katettuja joukkolainoja), mutta yleisasiakirjasuuntaviivojen muutosten voimaantuloon menness? ostetut omaisuuser?t pysyv?t sijoitussalkuissa.

Lains??d?nt?

EKP:n lausunto k?teisen k?yt?n jarruttamisesta verotuskeinoin Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 20.11.2019 Kreikan valtiovarainministeri?n pyynn?st? lausunnon CON/2019/39.

EKP:n lausunto valikoiduilta rahoituslaitoksilta peritt?v?n erityisen maksun korottamisesta Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 26.11.2019 Slovakian valtiovarainministeri?n pyynn?st? lausunnon CON/2019/40.

EKP:n lausunto vaatimuksesta, jonka mukaan tiettyjen luottolaitosten ja sivuliikkeiden on tarjottava k?teispalveluja Ruotsissa

963彩票开户EKP:n neuvosto antoi 26.11.2019 omasta aloitteestaan lausunnon CON/2019/41.

EKP:n lausunto luottolaitosten my?nt?mien lainojen arvopaperistamista koskevasta takausj?rjestelm?st? Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 6.12.2019 Kreikan valtiovarainministeri?n pyynn?st? lausunnon CON/2019/42.

Lausunto tiettyjen finanssimarkkinatoimijoiden varallisuudesta kannettavasta verosta sek? tiettyjen luottolaitosten yhteis?tuloista kannettavasta lis?verosta Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 16.12.2019 omasta aloitteestaan lausunnon CON/2019/44.

EKP:n lausunto maksupalveluista ja maksuj?rjestelmist? Bulgariassa

963彩票开户EKP:n neuvosto antoi 17.12.2019 Bulgarian valtiovarainministerin pyynn?st? lausunnon CON/2019/45.

Hallinto ja valvonta

Teknisi? muutoksia euroj?rjestelm?n tilinp??t?speriaatteita koskeviin s??d?ksiin

EKP:n neuvosto antoi 20.11.2019 suuntaviivat EKP/2019/34, joilla muutetaan kirjanpitoa ja tilinp??t?stietojen antamista koskevista oikeuss??nn?ist? Euroopan keskuspankkij?rjestelm?ss? annettuja suuntaviivoja EKP/2016/2249; p??t?ksen EKP/2019/35, jolla muutetaan Euroopan keskuspankin tilinp??t?ksest? annettua p??t?st? (EU) 2016/2247; sek? p??t?ksen EKP/2019/36, jolla muutetaan Euroopan keskuspankin tulon v?liaikaisesta jakamisesta annettua p??t?st? (EU) 2015/298. Muutoksissa on kyse teknisist? t?smennyksist? ja tarkistuksista euroj?rjestelm?n tilinp??t?speriaatteisiin. S??d?kset julkaistaan my?hemmin EKP:n verkkosivuilla.

Euroopan keskuspankin neuvoston lausunto Euroopan keskuspankin johtokunnan j?senen nimitt?mist? koskevasta neuvoston suosituksesta

EKP:n neuvosto antoi 11.12.2019 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan pyynn?st? lausunnon CON/2019/43. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdist?tiedote.

EKP:n tarkastuskomitean j?senyys

EKP:n neuvosto nimitti 11.12.2019 Josef Bonnicin EKP:n tarkastuskomitean j?seneksi toiseksi kolmivuotiskaudeksi, joka p??ttyy 30.11.2022.

Oikaisulautakunnan j?senyys

EKP:n neuvosto p??tti 18.12.2019 valvontaelimen lausunnon pohjalta nimitt?? oikaisulautakunnan j?seneksi Gerd H?uslerin, joka on toiminut Bayerische Landesbankissa hallintoneuvoston puheenjohtajana ja Saksan keskuspankissa johtokunnan j?senen?. H?uslerin toimikausi on viisivuotinen.

Euroj?rjestelm?n/EKPJ:n komiteoiden kolmivuotistarkistus

Osana komiteoiden mandaattien kolmivuotistarkistusta EKP:n neuvosto vahvisti 18.12.2019 EKP:n ty?j?rjestyksen artiklan 9.1 nojalla perustettujen euroj?rjestelm?n/EKPJ:n komiteoiden mandaatit ja nimitti uudelleen niiden puheenjohtajat 31.12.2022 asti. EKP:n neuvosto nimitti markkinaoperaatioiden komitean uudeksi puheenjohtajaksi 1.2.2020 alkaen Imène Rahmouni-Rousseaun, joka aloittaa tuolloin EKP:n markkinaoperaatioiden p??osaston johtajana, sek? hyv?ksyi riskienhallintakomitean ja tietotekniikkakomitean virkaatekevien puheenjohtajien mandaattien jatkamisen toistaiseksi, kunnes uudet puheenjohtajat nimitet??n vuonna 2020. Luettelo komiteoista on EKP:n vuosikertomuksessa.

Setelit

Muutoksia p??t?kseen eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sek? kiertoon palauttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 5.12.2019 p??t?ksen EKP/2019/39, jolla muutetaan eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sek? kiertoon palauttamisesta annettua p??t?st? EKP/2010/14. Muutoksilla pyrit??n tehostamaan setelien kiertoon palauttamista, otetaan k?ytt??n uusi setelink?sittelylaitteiden luokka ”kolikkoautomaatit” sek? t?smennet??n rahank?sittelij?iden ilmoitusvelvoitteita. Muutosp??t?s julkaistaan my?hemmin EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Vakavaraisuusvaatimuksia koskevat valvonta-arviop??t?kset

EKP:n neuvosto j?tti 14.11.–13.12.2019 vastustamatta valvontaelimen p??t?sluonnoksia, jotka perustuivat EKP:n ja toimivaltaisten viranomaisten toteuttamaan valvonta-arvioon ja koskivat 94 merkitt?v?n laitoksen vakavaraisuusvaatimuksia. Jokaisella laitoksella oli mahdollisuus kommentoida itse??n koskevaa p??t?sluonnosta, ja lopulliset p??t?kset on toimitettu valvottaville laitoksille.

EKP:n p??t?kset valvottavien luottolaitosten merkitt?vyydest?

EKP:n neuvosto j?tti 18.11.2019 vastustamatta valvontaelimen p??t?sluonnosta er??n valvottavan luottolaitoksen merkitt?vyysluokan muuttamisesta. Luottolaitosten merkitt?vyyden vuotuisen arvioinnin j?lkeen EKP ilmoitti, ett? vuonna 2020 sen suorassa valvonnassa on 117 luottolaitosta (ks. EKP:n pankkivalvontasivuilla 4.12.2019 julkaistu lehdist?tiedote). EKP:n pankkivalvontasivuilla julkaistavaa valvottavien luottolaitosten luetteloa p?ivitet??n s??nn?llisesti.

Valvottavalle laitokselle m??r?tty seuraamus raportointivelvollisuuden rikkomisesta

EKP ilmoitti 3.12.2019 m??r?nneens? 1 850 000 euron sakon Natixis Wealth Management Luxembourgille, joka oli rikkonut suuriin asiakasriskeihin sovellettavia rajoituksia ja raportointivaatimuksia vuosina 2016 ja 2017. Lis?tietoa on EKP:n pankkivalvontasivuilla julkaistussa lehdist?tiedotteessa.

Muutoksia EKP:n valvontamaksuja koskeviin s??d?ksiin

EKP:n neuvosto antoi 5.12.2019 asetuksen EKP/2019/37, jolla muutetaan valvontamaksuista annettua asetusta (EU) N:o 1163/2014, sek? p??t?ksen EKP/2019/38 valvontamaksutekij?it? koskevien tietojen ker??misess? ja m??ritt?misess? sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyist? (uudelleenlaadittu). S??d?ksiss? otettiin huomioon kommentit, joita saatiin asiasta j?rjestettyjen kahden julkisen kuulemisen yhteydess? vuosina 2017 ja 2019. EKP:n neuvosto my?s hyv?ksyi julkaistaviksi molempien kuulemisten palauteyhteenvedot. Tuoreimman kuulemisen tulokset vahvistivat, ett? EKP:n valvontamaksujen laskennassa k?ytett?v?? metodologiaa pidet??n reiluna, eik? j?rjestelyihin tarvittu suuria muutoksia. T?rkeimm?t muutokset koskevat 1) maksujen perimist? j?lkik?teen eik? en?? arvioitujen kulujen perusteella, 2) pienten v?hemm?n merkitt?vien laitosten v?himm?ismaksukomponentin kevennyst?, 3) j?rjestelyjen yksinkertaistamista, kuten muun raportoinnin yhteydess? ker?ttyjen valvontatietojen k?ytt?? ja tyt?ryhti?iden kokonaisvarojen vahvistamista johdon kirjeell? tilintarkastajan lausunnon sijasta, sek? 4) valvontamaksuilmoitusten toimittamista mill? tahansa EU:n virallisella kielell?. S??d?kset, aihetta koskeva lehdist?tiedote ja vuoden 2019 julkisesta kuulemisesta laadittu palauteyhteenveto ovat saatavilla EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Vuoden 2020 tarkastusohjelma

EKP:n neuvosto j?tti 5.12.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyv?ksy? yhteisen pankkivalvonnan piiriin kuuluvissa merkitt?viss? laitoksissa suoritettavia paikalla teht?vi? tarkastuksia ja sis?isen mallin tarkastuksia koskeva vuoden 2020 valvontaohjelma. Tarkastusohjelma perustuu vuoden 2020 valvontaprioriteetteihin, jotka on julkaistu EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla lokakuussa 2019.

Valvojan arviointiprosessin tiedonkeruu

963彩票开户EKP:n neuvosto j?tti 11.12.2019 vastustamatta valvontaelimen esitt?mi? luonnoksia p??t?ksiksi, joissa pyydet??n 113 pankilta t?ydent?vi? tietoja vuoden 2020 valvojan arviointiprosessia varten. Hyv?ksytyt p??t?kset on annettu tiedoksi kyseisille valvottaville laitoksille.

Yhteyshenkil?t

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户