Strategi?versyn

963彩票开户I januari 2020 inledde ECB en strategi?versyn. M?let ?r att s?kra att den penningpolitiska strategin ?r ?ndam?lsenlig, b?de nu och fram?ver.

963彩票开户Strategi?versynen omfattar alla aspekter av penningpolitiken, inom ramen f?r prisstabilitetsmandatet. ?versynen kommer att baseras p? en ing?ende analys och g?ras f?ruts?ttningsl?st.

Som en del av denna strategi?versyn vill vi f? in synpunkter fr?n hela Europa – inv?nare, akademiker, ledam?ter i Europaparlamentet och fr?n civila samh?llsorganisationer.

Vi kommer att v?nda
p? varje sten

UPPSKJUTET: F?rsta lyssna in-eventet den 26 mars

963彩票开户Lyssna in-eventet med civila samh?llsorganisationer i Bryssel, med ordf?rande Christine Lagarde och chefekonom Philip R. Lane som?v?rdar, har skjutits upp. Det nya datumet meddelas senare.

Eventprogram

Lyssna in-event runtom i Europa

ECB och euroomr?dets nationella centralbanker kommer att anordna?lyssna in-event med allm?nheten, civila samh?llsorganisationer och den akademiska v?rlden. Gemensamma idéer och perspektiv fr?n dessa event utg?r?underlag f?r strategi?versynen.

Vi vill f? input fr?n dig!

Prisstabilitet ?r viktigt f?r dig i ditt dagliga liv, oavsett om du sparar, l?nar, spenderar eller investerar. D?rf?r ?r vi h?r f?r att lyssna p? dina idéer och din oro innan vi fattar beslut om v?r framtida strategi. Vi vill f? in synpunkter fr?n inv?nare i hela euroomr?det.

Tyck till via portalen ECB lyssnar p? dig

Hur genomf?rs ?versynen?

963彩票开户Informationen fr?n v?ra lyssna in-event, idéerna du l?mnar h?r p? webbplatsen och det arbete som g?rs av personalen p? centralbankerna kommer att bli underlag f?r ECB- r?dets ?verl?ggningar.

Arbetsfl?den

Vill du veta mer?

963彩票开户Varf?r g?r vi en strategi?versyn nu? Vad ska ?versynen fokusera p?? Hur kan jag tycka till? P?verkar strategi?versynen den aktuella penningpolitiken? H?r f?r du svaren p? dessa och andra fr?gor.

Fr?gor och svar:

DET SENASTE OM STRATEGI?VERSYNEN?

Se nedan

2 April 2020
ECB extends review of its monetary policy strategy until mid-2021
21 February 2020
Philip R. Lane: The monetary policy toolbox: evidence from the euro area
Keynote speech by Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, at the 2020 US Monetary Policy Forum
20 February 2020
Luis de Guindos: The euro area economic outlook and the current monetary policy stance
Remarks by Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, at the European Banking Federation Committee meeting
11 February 2020
Isabel Schnabel: Interview with Die Welt
Interview with Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Anja Ettel and Holger Zsch?pitz on 10 February 2020, published on 11 February 2020
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11 February 2020
Isabel Schnabel: Narratives about the ECB’s monetary policy – reality or fiction?
Speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at the Juristische Studiengesellschaft
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

Se alla publikationer om strategi?versynen

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户