Pregled strategije

ECB je januarja 2020 za?ela pregled strategije. Cilj je zagotoviti, da strategija denarne politike slu?i svojemu namenu, tako danes kot tudi v prihodnje.

Pregled strategije zajema vse vidike denarne politike v okviru na?ega mandata, da ohranjamo stabilnost cen. Pregled bo temeljil na temeljiti analizi in odprtem pristopu.

963彩票开户V okviru pregleda strategije ?elimo prisluhniti mnenjem iz cele Evrope, vklju?no z mnenji dr?avljanov, akademikov, ?lanov Evropskega parlamenta in civilnodru?benih organizacij.

Obrnili bomo
vsak kamen

Nov?datum dogodka, na katerem vas ECB poslu?a, bo objavljen kmalu

Dogodek, na katerem naj bi predsednica Christine Lagarde in glavni ekonomist Philip R. Lane prisluhnila civilnodru?benim organizacijam, je za?asno prestavljen. Nov datum bo objavljen kmalu.

Program

Poslu?amo vas povsod po Evropi

ECB in centralne banke v euroobmo?ju bodo organizirale dogodke, na katerih bodo prisluhnile ?ir?i javnosti, civilnodru?benim organizacijam in akademskih krogom. Ideje in pogledi, ki jih bomo prejeli na teh dogodkih, bodo pripomogli k pregledu strategije.

?elimo sli?ati va?e mnenje

963彩票开户Cenovna stabilnost je pomembna v vsakodnevnem ?ivljenju: kadar var?ujemo, se zadol?ujemo, tro?imo ali investiramo. Zato ?elimo prisluhniti va?im idejam in pomislekom, preden sprejmemo odlo?itve o prihodnji strategiji. Radi bi zbrali va?e poglede iz celotnega euroobmo?ja.

Posredujte svoje mnenje prek portala ?ECB vas poslu?a?

Kako izvajamo pregled strategije?

Informacije z dogodkov, na katerih vas poslu?amo, ideje, ki jih boste posredovali na tem spletnem mestu, in delo, ki ga bodo opravili zaposleni iz centralnih bank, bodo pripomogli k posvetovanjem Sveta ECB.

Delovne skupine

?elite izvedeti ve??

Zakaj pregled strategije izvajamo zdaj? Na kaj se pregled osredoto?a? Kako lahko povem svoje mnenje? Ali pregled strategije vpliva na sedanjo denarno politiko? Oglejte si odgovore na ta in druga vpra?anja.

Vpra?anja in odgovori

I??ETE NAJNOVEJ?E INFORMACIJE O PREGLEDU STRATEGIJE?

Na voljo so spodaj

2 April 2020
ECB extends review of its monetary policy strategy until mid-2021
21 February 2020
Philip R. Lane: The monetary policy toolbox: evidence from the euro area
Keynote speech by Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, at the 2020 US Monetary Policy Forum
20 February 2020
Luis de Guindos: The euro area economic outlook and the current monetary policy stance
Remarks by Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, at the European Banking Federation Committee meeting
11 February 2020
Isabel Schnabel: Interview with Die Welt
Interview with Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Anja Ettel and Holger Zsch?pitz on 10 February 2020, published on 11 February 2020
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11 February 2020
Isabel Schnabel: Narratives about the ECB’s monetary policy – reality or fiction?
Speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at the Juristische Studiengesellschaft
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

Vse objave o pregledu strategije

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户