Evaluarea strategiei

963彩票开户BCE a lansat o evaluare a strategiei ?n ianuarie 2020. Obiectivul este acela de a asigura c? strategia noastr? de politic? monetar? este adecvat? scopului, atat ?n prezent, cat ?i ?n viitor.

Evaluarea strategiei acoper? toate aspectele politicii noastre monetare, ?n limitele cadrului prev?zut de mandatul BCE privind men?inerea stabilit??ii pre?urilor. La baza evalu?rii vor sta analiza riguroas? ?i spiritul de deschidere.

963彩票开户Ca parte a evalu?rii strategiei, dorim s? ascult?m opiniile din ?ntreaga Europ?, inclusiv pe cele ale cet??enilor, ale reprezenta?ilor mediului academic, ale deputa?ilor ?n Parlamentul European ?i ale organiza?iilor societ??ii civile.

Nu vom l?sa
nicio piatr? ne?ntoars?

O nou? dat? pentru?evenimentul din seria ?BCE ascult?” va fi anun?at? ?n curand

Evenimentul?dedicat organiza?iilor societ??ii civile, g?zduit de pre?edinta BCE, Christine Lagarde, ?i de economistul-?ef al BCE, Philip R. Lane,?a fost amanat pentru moment.?Vom anun?a o nou? dat? ?n timp util.

Programul evenimentului

Evenimente din seria ?BCE ascult?” ?n Europa

BCE ?i b?ncile centrale na?ionale din zona euro vor g?zdui o serie de evenimente din seria ?BCE ascult?” dedicate publicului larg, organiza?iilor societ??ii civile ?i mediului academic. Ideile ?i perspectivele ?mp?rt??ite ?n cadrul acestor evenimente se vor reflecta ?n evaluarea strategiei.

Dorim s? ne transmite?i contribu?iile voastre!

963彩票开户Stabilitatea pre?urilor este important? pentru via?a de zi cu zi, indiferent dac? economise?ti, ?mprumu?i, cheltuie?ti sau investe?ti, de aceea ne afl?m aici pentru a asculta ideile ?i preocup?rile tale ?nainte de a lua decizii cu privire la strategia noastr? viitoare. Dorim s? adun?m opinii din ?ntreaga zon? euro.

Exprim?-?i opinia prin intermediul portalului ?BCE ascult?”

Cum se desf??oar? evaluarea?

Informa?iile adunate ?n cadrul evenimentelor din seria ?BCE ascult?”, ideile pe care le transmite?i prin intermediul acestui website ?i activitatea desf??urat? de membrii personalului b?ncilor centrale se vor reflecta ?n deliber?rile Consiliului guvernatorilor.

Direc?ii de activitate

Vrei s? afli mai multe?

De ce efectu?m acum o evaluare a strategiei noastre? Pe ce anume se axeaz? evaluarea? Cum ?mi pot exprima opinia? Afecteaz? evaluarea strategiei politica monetar? actual?? Arunc? o privire pentru a afla r?spunsurile la aceste ?ntreb?ri ?i multe altele.

?ntreb?ri ?i r?spunsuri

AI NEVOIE DE CELE MAI RECENTE INFORMA?II DESPRE EVALUAREA STRATEGIEI?

Consult? materialele de mai jos

2 April 2020
ECB extends review of its monetary policy strategy until mid-2021
21 February 2020
Philip R. Lane: The monetary policy toolbox: evidence from the euro area
Keynote speech by Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, at the 2020 US Monetary Policy Forum
20 February 2020
Luis de Guindos: The euro area economic outlook and the current monetary policy stance
Remarks by Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, at the European Banking Federation Committee meeting
11 February 2020
Isabel Schnabel: Interview with Die Welt
Interview with Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Anja Ettel and Holger Zsch?pitz on 10 February 2020, published on 11 February 2020
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11 February 2020
Isabel Schnabel: Narratives about the ECB’s monetary policy – reality or fiction?
Speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at the Juristische Studiengesellschaft
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

Consult? toate publica?iile privind evaluarea strategiei

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户