Verifika tal-istrate?ija

F’Jannar 2020 il-B?E nieda verifika tal-istrate?ija. L-g?an hu li ji?i ?gurat li l-istrate?ija tal-politika monetarja tag?na tkun adattata g?all-iskop, kemm illum kif ukoll fil-?ejjieni.

Il-verifika tal-istrate?ija tkopri l-aspetti kollha tal-politika monetarja tag?na, fi ?dan il-qafas tal-mandat tag?na li hu li n?ommu l-istabbiltà tal-prezzijiet. Il-verifika se tkun ibba?ata fuq anali?i bir-reqqa u se ssir bla pre?udizzji.

963彩票开户B?ala parti mill-verifika tal-istrate?ija, irridu nisimg?u fehmiet mill-Ewropa kollha, inklu?i dawk ta?-?ittadini, l-akkademi?i, il-Membri tal-Parlament Ewropew u l-organizzazzjonijiet tas-so?jetà ?ivili.

Se nag?mlu
kulma nistg?u.

Ser tit?abbar dalwaqt id-data l-?dida g?all-avveniment il-B?E jisma'

963彩票开户L-avveniment ospitat mill-President Christine Lagarde u l-Ekonomista Ewlieni Philip R. Lane mal-organizzazzjonijiet tas-so?jetá ?ivili ?ie pospost g?alisospisa. Eventwalment ser in?abbru data ?dida.

Programm ta’ avvenimenti

Avvenimenti ta’ smig? fl-Ewropa kollha

963彩票开户Il-B?E u l-banek ?entrali nazzjonali ta?-?ona tal-euro se jospitaw avvenimenti ta’ smig? g?all-pubbliku ?enerali, l-organizzazzjonijiet tas-so?jetà ?ivili u l-akkademi?i. L-ideat u l-perspettivi li taqsmu mag?na waqt dawn l-avvenimenti se jikkontribwixxu g?all-verifika tal-istrate?ija.

Irridu l-kontribut tieg?ek!

963彩票开户L-istabbiltà tal-prezzijiet hi importanti g?all-?ajja tieg?ek ta’ kuljum, kemm jekk qed tfaddal, tissellf, tonfoq jew tinvesti. G?alhekk irridu nisimg?u l-ideat u t-t?assib tieg?ek qabel ma nie?du de?i?jonijiet dwar l-istrate?ija futura tag?na. Irridu ni?bru fehmiet mi?-?ona tal-euro kollha.

G?id tieg?ek permezz tal-Portal il-B?E Jisma'

Kif qed nag?mlu l-verifika?

L-informazzjoni li ni?bru waqt l-avvenimenti ta’ smig?, l-ideat li tissottomenti fuq dan il-websajt u x-xog?ol li jsir mill-membri tal-istaff tal-banek ?entrali se jikkontribwixxu g?ad-diskussjonijiet tal-Kunsill Governattiv.

Linji ta' xog?ol

Trid tkun taf aktar?

G?aliex qed nivverifikaw l-istrate?ija tag?na issa? X’se te?amina l-verifika? Kif nista’ ng?id tieg?i? Il-verifika tal-istrate?ija se taffettwa l-politika monetarja attwali? Sib it-twe?ibiet g?al dawn il-mistoqsijiet, u aktar tag?rif.

M&T

QED TFITTEX L-A??AR ?VILUPPI DWAR IL-VERIFIKA TAL-ISTRATE?IJA?

Issibhom hawn ta?t

2 April 2020
ECB extends review of its monetary policy strategy until mid-2021
21 February 2020
Philip R. Lane: The monetary policy toolbox: evidence from the euro area
Keynote speech by Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, at the 2020 US Monetary Policy Forum
20 February 2020
Luis de Guindos: The euro area economic outlook and the current monetary policy stance
Remarks by Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, at the European Banking Federation Committee meeting
11 February 2020
Isabel Schnabel: Interview with Die Welt
Interview with Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Anja Ettel and Holger Zsch?pitz on 10 February 2020, published on 11 February 2020
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11 February 2020
Isabel Schnabel: Narratives about the ECB’s monetary policy – reality or fiction?
Speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at the Juristische Studiengesellschaft
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

Ara l-pubblikazzjonijiet kollha dwar il-verifika tal-istrate?ija

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户