Преглед на стратегията

През януари 2020 г. ЕЦБ стартира преглед на стратегията си. Стремежът ни е да се уверим, че стратегията ни по паричната политика е целесъобразна – сега и за в бъдеще.

963彩票开户Прегледът на стратегията обхваща всички аспекти на паричната ни политика в рамките на нашия мандат – да поддържаме ценова стабилност. Той ще се основава на изчерпателен анализ и ще подходим към него без предубеждения.

Като част от прегледа на стратегията бихме искали да чуем мнения от цяла Европа, включително мненията на граждани, представители на академичната общност, членове на Европейския парламент и организации на гражданското общество.

Няма да оставим
камък необърнат

Очаквайте скоро новата дата за?форума ?ЕЦБ Ви слуша“

963彩票开户Форумът за организации на гражданското общество с домакини председателят на ЕЦБ Кристин Лагард и главният икономист Филип Р. Лейн?засега се отлага.?Ще обявим своевременно новата дата.

Програма на събитието

Форуми в цяла Европа

963彩票开户ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната ще организират поредица от форуми за широката общественост, организациите на гражданското общество и представителите на академичната общност. Споделените на тези събития идеи и възгледи ще бъдат използвани в прегледа на стратегията.

Искаме да чуем мнението Ви!

963彩票开户Ценовата стабилност е важна за Вашето ежедневие, независимо дали спестявате, вземате кредит, харчите или инвестирате. Затова сме тук – за да чуем Вашите идеи и тревоги, преди да вземем решение за бъдещата си стратегия. Искаме да съберем мнения от цялата еврозона.

Изразете мнението си в портала ?ЕЦБ Ви слуша“!

Как се извършва прегледът?

Разискванията в Управителния съвет ще се основават на информацията, която ще съберем на форумите, на идеите, които Вие ще изпратите чрез този уебсайт, и на работата на експертите от централните банки.

Направления

Искате да научите повече?

Защо провеждаме сега преглед на стратегията? Към какво е насочен той? Как мога да изразя мнението си? Прегледът на решенията засяга ли текущата парична политика? Вижте отговорите на тези и много други въпроси.

Въпроси и отговори

ТЪРСИТЕ АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕГЛЕДА НА СТРАТЕГИЯТА?

Разгледайте по-долу!

2 April 2020
ECB extends review of its monetary policy strategy until mid-2021
21 February 2020
Philip R. Lane: The monetary policy toolbox: evidence from the euro area
Keynote speech by Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, at the 2020 US Monetary Policy Forum
20 February 2020
Luis de Guindos: The euro area economic outlook and the current monetary policy stance
Remarks by Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, at the European Banking Federation Committee meeting
11 February 2020
Isabel Schnabel: Interview with Die Welt
Interview with Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Anja Ettel and Holger Zsch?pitz on 10 February 2020, published on 11 February 2020
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11 February 2020
Isabel Schnabel: Narratives about the ECB’s monetary policy – reality or fiction?
Speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at the Juristische Studiengesellschaft
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

Вижте всички публикации, свързани с прегледа на стратегията

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户