Klimatf?r?ndring och ECB

963彩票开户P? ECB unders?ker vi hur vi kan vara effektiva i kampen mot klimatf?r?ndringen. Vi arbetar f?r att identifiera de risker som klimatf?r?ndring kan medf?ra f?r ekonomin och det finansiella systemet. Klimatf?r?ndring kan p?verka ekonomin via extrema v?derleksf?rh?llanden och os?kerhet i samband med ?verg?ngen till en koldioxidsn?l ekonomi.


”Genom v?r strategi?versyn vill vi fastst?lla var och hur klimatfr?gan faktiskt kan p?verka v?r politik.”

Christine Lagarde, ECB:s ordf?rande


ECB agerar inom fyra huvudsakliga beh?righetsomr?den

Ekonomisk analys

Klimatf?r?ndring beaktas i ECB:s makroekonomiska modeller, prognosmetoder och riskbed?mningar.

Banktillsyn

Tillsynsmyndigheter samverkar med banker f?r att ?ka medvetenheten om klimatf?r?ndringens risker. M?let ?r att bankerna ska kunna hantera dessa risker p? ett adekvat s?tt.

Penningpolitik och investeringsportf?ljer

963彩票开户I ECB:s program f?r k?p av tillg?ngar har vi investerat i gr?na obligationer, samtidigt som vi tar h?nsyn till behovet av att undvika snedvridning av marknaderna.

Finansiell stabilitet

963彩票开户Experter p? finansiell stabilitet m?ter och bed?mer klimatf?r?ndringens risker f?r finansiell stabilitet och informerar allm?nhet, marknadsakt?rer och politiska beslutsfattare.


The Network for Greening the Financial System (NGFS)

ECB ?r medlem i NGFS, en grupp centralbanker och finansiella tillsynsmyndigheter fr?n fem kontinenter och f?rs?ker hitta v?gar f?r en smidig omst?llning till en koldioxidsn?l ekonomi.


Andra initiativ

Gr?na ECB

Vi str?var st?ndigt efter att minska ECB:s ekologiska fotavtryck. Vill du veta mer om vad vi har uppn?tt hittills kan du titta p? ECB:s milj?skydd.

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户