Schimb?rile climatice ?i BCE

La BCE, explor?m modalit??i de combatere eficace a schimb?rilor climatice. Ne str?duim s? identific?m riscurile pe care schimb?rile climatice le pot prezenta la adresa economiei ?i a sistemului financiar. Schimb?rile climatice pot afecta economia prin intermediul unor fenomene meteo extreme sau al incertitudinilor legate de tranzi?ia la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon.


?Prin evaluarea strategiei noastre, vom stabili ?n ce domenii ?i ?n ce mod problema schimb?rilor climatice ?i combaterea acestora pot influen?a, de fapt, politicile noastre.”

Christine Lagarde, pre?edinta BCE


BCE ia m?suri ?n patru domenii principale de competen??

Analiza economic?

Exper?ii BCE se asigur? c? schimb?rile climatice sunt luate ?n considerare ?n modelele macroeconomice,?metodele de prognozare ?i evalu?rile riscurilor utilizate ?n cadrul BCE.

Supravegherea bancar?

Supraveghetorii dialogheaz? cu b?ncile pentru a le sensibiliza cu privire la riscurile generate de schimb?rile climatice. Scopul este acela de a asigura c? b?ncile au capacitatea de a gestiona aceste riscuri ?n mod corespunz?tor.

Politica monetar? ?i portofoliile de investi?ii

?n cadrul programelor de achizi?ionare de active ale BCE, am investit ?n obliga?iuni ecologice (green bonds), ?inand cont de necesitatea de a evita apari?ia unor distorsiuni pe pia??.

Stabilitatea financiar?

Exper?ii ?n stabilitate financiar? m?soar? ?i evalueaz? riscurile reprezentate de schimb?rile climatice pentru sistemul financiar. Constat?rile acestora sunt comunicate publicului, participan?ilor pe pia?? ?i factorilor de decizie.


Re?eaua pentru ecologizarea sistemului financiar (Network for Greening the Financial System – NGFS)

963彩票开户BCE este membr? a NGFS: un grup de b?nci centrale ?i autorit??i de supraveghere financiar? de pe cinci continente, care caut? modalit??i de sprijinire a unei tranzi?ii ordonate c?tre o economie cu emisii sc?zute de dioxid de carbon.


Alte ini?iative

Green ECB

Ne str?duim ?n permanen???s? reducem amprenta ecologic? a BCE. Dac? v? intereseaz? s? afla?i care sunt realiz?rile noastre de pan? acum, consulta?i pagina Protec?ia mediului de pe website?ul nostru.

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户