Kliimamuutused ja EKP

EKP uurib, kuidas toetada võimalikult tõhusalt võitlust kliimamuutuste vastu. Teeme tööd selle nimel, et tuvastada riskid, mille kliimamuutused võivad kaasa tuua majandusele ja finantssüsteemile. Kliimamuutused võivad avaldada majandusele mõju äärmuslike ilmastikunähtuste kaudu ning ebakindluse kaudu, mis on seotud üleminekuga süsinikuvaesele majandusele.


„Tahame oma rahapoliitika strateegia läbivaatamise käigus välja selgitada, millal ja kuidas võivad kliimamuutustega seotud probleemid ja nende vastane võitlus avaldada tegelikku mõju meie poliitikale.”

EKP president Christine Lagarde


EKP võtab meetmeid neljas peamises pädevusvaldkonnas

Majandusanalüüs

EKP eksperdid tagavad, et kliimamuutuste tegurit võetakse arvesse nii EKP makromajanduslikes mudelites, prognoosimismeetodites kui ka riskihinnangutes.

Pangandusjärelevalve

963彩票开户Järelevalveasutused suhtlevad pankadega, et suurendada teadlikkust kliimamuutustest tulenevatest riskidest. Eesmärk on tagada, et pangad suudaksid neid riske nõuetekohaselt juhtida.

Rahapoliitika ja investeerimisportfellid

EKP varaostukavade raames oleme investeerinud rohelistesse võlakirjadesse, võttes arvesse vajadust vältida turumoonutusi.

Finantsstabiilsus

963彩票开户Finantsstabiilsuse eksperdid mõõdavad ja hindavad kliimamuutustest tulenevaid riske, mis ohustavad finantssüsteemi. Nende tähelepanekutest teavitatakse avalikkust, turuosalisi ja poliitikakujundajaid.


Finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustik

EKP on finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustiku liige. Võrgustikku kuuluvad keskpangad ja finantsjärelevalveasutused viielt mandrilt. Üheskoos otsitakse viise süsinikuvaesele majandusele sujuva ülemineku toetamiseks.


Muud algatused

Keskkonnasõbralik EKP

EKP töötab pidevalt selle nimel, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Seniste saavutustega saab tutvuda veebilehel Keskkonnakaitse EKPs.

Euroopa liikuvusnädal

963彩票开户EKP võtab korrapäraselt osa Euroopa liikuvusnädalast. EKP julgustab oma töötajaid kodust tööle ja töölt koju sõitma võimalikult keskkonnasõbralikul viisil.

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户