ЕЦБ и изменението на климата

Ние в ЕЦБ проучваме ефикасни начини за борба срещу изменението на климата. Стремим се да идентифицираме рисковете, на които климатичните промени могат да изложат икономиката и финансовата система. Климатичните промени могат да окажат отражение върху икономиката чрез екстремни климатични явления и несигурност, свързана с прехода към нисковъглеродна икономика.


?В нашия преглед на стратегията ще определим къде и как изменението на климата и борбата с него реално могат да окажат въздействие върху нашите политики.“

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ


ЕЦБ предприема действия в четири основни области на своята компетентност

Икономически анализ

963彩票开户Служителите на ЕЦБ се грижат за това изменението на климата да намери отражение в макроикономическите модели, методите за прогнозиране и оценките на риска в ЕЦБ.

Банков надзор

963彩票开户Надзорните органи работят с банките за повишаване на осведомеността за произтичащите от климатичните промени рискове. Целта им е да се уверят, че банките са в състояние да управляват тези рискове по подходящ начин.

Парична политика и инвестиционни портфейли

В рамките на програмата на ЕЦБ за закупуване на активи инвестирахме в зелени облигации, като се съобразихме с необходимостта да не допускаме изкривяване на пазарите.

Финансова стабилност

Специалисти в областта на финансовата стабилност измерват и подлагат на оценка рисковете, които климатичните промени пораждат за финансовата система. Техните констатации?стават достояние на широката общественост, участниците на пазара и създателите на политики.


Мрежа за по-зелена финансова система (NGFS)

963彩票开户ЕЦБ е членка на Мрежата за по-зелена финансова система – група на централни банки и финансови надзорни органи от пет континента, които търсят начини да подпомогнат гладък преход към нисковъглеродна икономика.


Други инициативи

Зелена ЕЦБ

Ние полагаме непрестанни усилия за намаляване на екологичните последици от дейността на ЕЦБ. Ако се интересувате какво сме постигнали досега, вижте страницата ни на тема защита на околната среда.

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户