var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Európske kultúrne dni ECB

Európske kultúrne dni v roku 2020 budú venované bohatému kultúrnemu dedi?stvu Po?ska. Pozna?te si dátum úvodného podujatia – koncertu Europa Open Air – 20. augusta 2020! Bli?šie informácie tu nájdete za?iatkom roka 2020.

Kultúrne dni

Európska únia (EÚ) je postavená na spolo?ných názorových a hodnotových základoch a je domovom bohatej a pestrej palety kultúr pozostávajúcej z tradícií jednotlivých krajín a regiónov. Európske kultúrne dni ECB sú príle?itos?ou oslávi? túto myšlienku „zjednotenia v rozmanitosti“.

963彩票开户Európske kultúrne dni ECB sú ka?dý rok zamerané na iný ?lenský štát Európskej únie. Frankfurt nad Mohanom sa v druhej polovici roka stáva dejiskom prvotriednych umeleckých vystúpení. V ponuke sú hudobné, tane?né a divadelné predstavenia, prednášky o umení a výstavy, literárne a filmové podujatia i podujatia pre deti. ECB organizuje Kultúrne dni v spolupráci s národnými centrálnymi bankami prezentovaných krajín a mnohými ?alšími partnermi, ktorí sa zaviazali podporova? európske umenie a kultúru.

Oslava Európy v roku 2019

V roku 2019 boli naše Európske kultúrne dni venované spolo?nej európskej kultúre a identite pri príle?itosti mimoriadneho výro?ia: 20 rokov od zavedenia našej spolo?nej meny – eura.

Pri tejto príle?itosti sme zostavili skuto?ne európsky program, ktorý predstavil výber najob?úbenejších diel európskych skladate?ov v podaní svetových hudobníkov zo všetkých kútov nášho kontinentu.

Fotografie z podujatia

Minulé podujatia (od roku 2003)
EURÓPSKE KULTÚRNE DNI ECB
Oslava Európy v roku 2019
EURÓPSKE KULTÚRNE DNI ECB
Litva 2018
Španielsko 2017

Nemecko 2016

Malta 2015

Bulharsko 2014

Lotyšsko 2013

Francúzsko 2012

Taliansko 2011

Holandsko 2010

Rumunsko 2009

Európska únia 2008

Grécko 2007

EURÓPSKE KULTÚRNE DNI ECB Rakúsko 2006

EURÓPSKE KULTÚRNE DNI ECB Ma?arsko 2005

EURÓPSKE KULTÚRNE DNI ECB Po?sko 2004

EURÓPSKE KULTÚRNE DNI ECB Portugalsko 2003

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户