var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Jiem Kulturali Ewropej tal-B?E

Il-Jiem Kulturali Ewropej tal-2020 ser jiffokaw fuq il-wirt kulturali rikk tal-Polonja. Erfa’ d-data g?all-ewwel avveniment – il-kun?ert Europa Open Air - fl-20 ta’ Awwissu 2020! Tit?abbar iktar informazzjoni hawnhekk kmieni fl-2020.

Dwar il-Jiem Kulturali

L-Unjoni Ewropea hija mag??una b’ideali u valuri komuni, filwaqt li t?addan ukoll varjetà g?anja ta’ kulturi msawrin mit-tradizzjonijiet tal-pajji?i u r-re?juni individwali. Il-Jiem Kulturali Ewropej tal-B?E jipprovdu opportunità biex ni??elebraw din “l-unità fid-diversità”.

Kull sena, il-Jiem Kulturali Ewropej tal-B?E jkunu ddedikati lil wie?ed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Lejn tmiem is-sena, Frankfurt am Main toffri sfond g?al bosta pre?entazzjonijiet artisti?i ta’ livell g?oli li jvarjaw minn mu?ika, ?fin u teatru sa seminars dwar l-arti u wirjiet, avvenimenti letterarji u films, kif ukoll attivitajiet g?at-tfal. Il-Bank ?entrali Ewropew jorganizza l-Jiem Kulturali flimkien mal-bank ?entrali tal-pajji? mag??ul, bl-g?ajnuna ta’ bosta istituzzjonijiet o?ra li g?andhom g?al qalbhom it-tixrid tal-arti u l-kultura Ewropea.

Ni??elebraw l-Ewropa 2019

Il-Jiem Kulturali Ewropej 2019 tag?na kienu ddedikati g?all-identità komuni Ewropej biex ni??elebraw anniversarju spe?jali ?afna: 20 sena mill-introduzzjoni tal-munita unika tag?na – l-euro.

963彩票开户Biex nimmarkaw l-okka?joni, programm tassew Ewropew wera xi w?ud mill-iktar bi??iet ta’ mu?ika ma?buba sew ta’ kompo?ituri Ewropej, li jdoqquha mu?i?isti ta' klassi dinjija minn pajji?i madwar il-kontinent kollu tag?na.

Ritratti tal-avveniment

Avveniment passati mill-2003
JIEM KULTURALI EWROPEJ tal-B?E
Ni??elebraw l-Ewropa 2019
JIEM KULTURALI EWROPEJ tal-B?E
Litwanja 2018
Spanja 2017

Il-?ermanja 2016

Malta 2015

Il-Bulgarija 2014

Il-Latvja 2013

Franza 2012

L-Italja 2011

Il-Pajji?i l-Baxxi 2010

Ir-Rumanija (2009)

L-Unjoni Ewropea 2008

Il-Gre?ja 2007

JIEM KULTURALI EWROPEJ tal-B?E L-Awstrija 2006

JIEM KULTURALI EWROPEJ tal-B?E L-Ungerija 2005

JIEM KULTURALI EWROPEJ tal-B?E il-Polona 2004

JIEM KULTURALI EWROPEJ tal-B?E Il-Portugall 2003

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户