var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

ESB-ovi Europski dani kulture

Europski dani kulture 2020. bit ?e posve?eni bogatom kulturnom naslije?u Poljske. Odvojite vrijeme za prvi doga?aj, koncert Europa Open Air, 20. kolovoza 2020.! Vi?e informacija objavit ?emo na ovoj stranici po?etkom 2020.

O Europskim danima kulture

963彩票开户Europska unija temelji se na zajedni?kim idejama i vrijednostima. Istodobno je krasi bogatstvo razli?itih kultura, koje obuhva?aju tradicije pojedina?nih dr?ava i regija. ESB?ovim Europskim danima kulture slavi se ta ?ujedinjenost u raznolikosti?.

963彩票开户Svake je godine naglasak ESB-ovih Europskih dana kulture na drugoj dr?avi ?lanici Europske unije. Krajem godine u Frankfurtu na Majni odr?avaju se brojni prvorazredni umjetni?ki doga?aji: glazbene, plesne i kazali?ne izvedbe, predavanja o umjetnosti, izlo?be, knji?evni doga?aji, filmske projekcije i doga?aji za djecu. ESB organizira Europske dane kulture zajedno s nacionalnom sredi?njom bankom dr?ave koja se predstavlja uz podr?ku brojnih partnera koji aktivno promi?u europsku umjetnost i kulturu.

Slavimo Europu 2019.

Europski dani kulture 2019. bili su posve?eni?zajedni?kom europskom identitetu povodom va?ne obljetnice: dvadeset godina od uvo?enja jedinstvene valute, eura.

Obilje?ili smo je pravim europskim programom u sklopu kojeg smo predstavili neke od najomiljenijih skladbi europskih skladatelja u izvedbi glazbenika svjetskoga glasa s cijelog na?eg kontinenta.

Fotografije doga?aja

Pro?li doga?aji od 2003.
EUROPSKI DANI KULTURE U ESB-u
Slavimo Europu 2019.
EUROPSKI DANI KULTURE U ESB-u
Litva 2018.
?panjolska 2017.
Njema?ka 2016.
Malta 2015.
Bugarska 2014.
Latvija 2013.
Francuska 2012.
Italija 2011.
Nizozemska 2010.
Rumunjska 2009.
Europska unija 2008.
Gr?ka 2007.
EUROPSKI DANI KULTURE U ESB-u Austrija 2006.
EUROPSKI DANI KULTURE U ESB-u Ma?arska 2005.
EUROPSKI DANI KULTURE U ESB-u Poljska 2004.
EUROPSKI DANI KULTURE U ESB-u Portugal 2003.
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户