var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Ευρωπα?κ?? Ημ?ρε? Πολιτισμο? τη? ΕΚΤ

Οι Ευρωπα?κ?? Ημ?ρε? Πολιτισμο? 2020 θα ε?ναι αφιερωμ?νε? στην πλο?σια πολιτιστικ? κληρονομι? τη? Πολων?α?. Σημει?στε την ημερομην?α τη? πρ?τη? εκδ?λωση? – τη? συναυλ?α? Europa Open Air – στι? 20 Αυγο?στου 2020! Περισσ?τερε? πληροφορ?ε? θα βρε?τε σε αυτ?ν εδ? τη σελ?δα στι? αρχ?? του 2020.

Οι Ημ?ρε? Πολιτισμο?

963彩票开户Η Ευρωπα?κ? ?νωση (ΕΕ) στηρ?ζεται σε κοιν?? ιδ?ε? και αξ?ε?, στεγ?ζοντα? ταυτ?χρονα πληθ?ρα διαφορετικ?ν πολιτισμ?ν, οι οπο?οι ?χουν διαμορφωθε? απ? τι? παραδ?σει? των χωρ?ν και των περιφερει?ν που την απαρτ?ζουν. Οι Ευρωπα?κ?? Ημ?ρε? Πολιτισμο? τη? ΕΚΤ ε?ναι μια ευκαιρ?α εορτασμο? αυτ?? τη? ?εν?τητα? στην πολυμορφ?α?.

Κ?θε χρ?νο, οι Ευρωπα?κ?? Ημ?ρε? Πολιτισμο? τη? ΕΚΤ επικεντρ?νονται σε ?να διαφορετικ? κρ?το? μ?λο? τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση?. Προ? το τ?λο? του ?του? η Φρανκφο?ρτη γ?νεται θ?ατρο πολλ?ν καλλιτεχνικ?ν εκδηλ?σεων υψηλ?? ποι?τητα? ?που μπορε? να παρακολουθ?σει κανε?? απ? μουσικ??, χορευτικ?? και θεατρικ?? παραστ?σει? μ?χρι διαλ?ξει? περ? τ?χνη? και εκθ?σει?, λογοτεχνικ?? παρουσι?σει? και προβολ?? ταινι?ν, καθ?? και εκδηλ?σει? για παιδι?. Η ΕΚΤ διοργαν?νει τι? Ημ?ρε? Πολιτισμο? σε συνεργασ?α με την εθνικ? κεντρικ? τρ?πεζα τη? προβαλλ?μενη? χ?ρα? και με την υποστ?ριξη πολλ?ν εκ των ετα?ρων τη?, οι οπο?οι ε?ναι προσηλωμ?νοι στην προ?θηση των ευρωπα?κ?ν τεχν?ν και του ευρωπα?κο? πολιτισμο?.

Γιορτ?ζοντα? την Ευρ?πη 2019

Οι Ευρωπα?κ?? Ημ?ρε? Πολιτισμο? 2019 ?ταν αφιερωμ?νε? στην κοιν? ταυτ?τητα τη? Ευρ?πη? για τον εορτασμ? μια? πολ? ιδια?τερη? επετε?ου: τα 20 χρ?νια απ? την εισαγωγ? του κοινο? μα? νομ?σματο? – του ευρ?.

Για αυτ?ν τον σκοπ? δημιουργ?σαμε ?να αληθιν? ευρωπα?κ? πρ?γραμμα το οπο?ο παρουσ?ασε ορισμ?να απ? τα πιο αγαπημ?να μουσικ? ?ργα Ευρωπα?ων συνθετ?ν που εκτ?λεσαν παγκοσμ?ου φ?μη? μουσικο? απ? ?λη την Ευρ?πη.

Φωτογραφ?ε? τη? εκδ?λωση?

Προηγο?μενε? εκδηλ?σει? απ? το 2003 και μετ?
Ευρωπα?κ?? Ημ?ρε? Πολιτισμο? τη? ΕΚΤ
Γιορτ?ζοντα? την Ευρ?πη 2019
Ευρωπα?κ?? Ημ?ρε? Πολιτισμο? τη? ΕΚΤ
Λιθουαν?α 2018
Ισπαν?α 2017

Γερμαν?α 2016

Μ?λτα 2015

Βουλγαρ?α 2014

Λετον?α 2013

Γαλλ?α 2012

Ιταλ?α 2011

Κ?τω Χ?ρε? 2010

Ρουμαν?α 2009

Ευρωπα?κ? ?νωση 2008

Ελλ?δα 2007

Ευρωπα?κ?? Ημ?ρε? Πολιτισμο? τη? ΕΚΤ Αυστρ?α 2006

Ευρωπα?κ?? Ημ?ρε? Πολιτισμο? τη? ΕΚΤ Ουγγαρ?α 2005

Ευρωπα?κ?? Ημ?ρε? Πολιτισμο? τη? ΕΚΤ Πολων?α 2004

Ευρωπα?κ?? Ημ?ρε? Πολιτισμο? τη? ΕΚΤ Πορτογαλ?α 2003

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户