var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Evropské kulturní dny ECB

Evropské kulturní dny 2020 se zamě?í na bohaté kulturní dědictví Polska. Poznamenejte si ji? te? datum první události – koncertu Europa Open Air – 20. srpna 2020! Další informace oznámíme na tomto místě po?átkem roku 2020.

O Evropských kulturních dnech

963彩票开户Evropská unie (EU) je zalo?ena na sdílených idejích a hodnotách a p?itom nabízí bohatou a r?znorodou paletu kultur vycházející z tradic jednotlivých zemí a region?. Evropské kulturní dny ECB nabízejí mo?nost tuto ideu Evropy „jednotné v rozmanitosti“ oslavit.

Ka?dý rok jsou Evropské kulturní dny ECB zamě?eny na jiný ?lenský stát Evropské unie. Koncem roku se Frankfurt nad Mohanem stává místem ?ady uměleckých akcí vysoké kvality – od hudby, tance a divadla po p?ednášky o umění a výstavy, literární programy a filmy – i akcí pro děti. ECB po?ádá Evropské kulturní dny spole?ně s národní centrální bankou p?edstavované země a s podporou ?ady partner?, kte?í mají zájem podporovat evropské umění a kulturu.

Oslava Evropy 2019

963彩票开户Naše Evropské kulturní dny 2019 byly věnovány spole?né evropské identitě s cílem oslavit jedno mimo?ádné výro?í: 20 let od zavedení naší jednotné měny eura.

963彩票开户K této p?íle?itosti jsme p?ipravili skute?ně evropský program, během kterého nejlepší hudebníci z r?zných zemí celého našeho kontinentu p?edvedli některé z nejoblíbenějších hudebních děl evropských skladatel?.

Fotografie z akce

Dosavadní akce od roku 2003
EVROPSKÉ KULTURNÍ DNY ECB
Oslava Evropy 2019
EVROPSKÉ KULTURNÍ DNY ECB
Litva 2018
Španělsko 2017

Německo 2016

Malta 2015

Bulharsko 2014

Lotyšsko 2013

Francie 2012

Itálie 2011

Nizozemsko 2010

Rumunsko 2009

Evropská unie 2008

?ecko 2007

EVROPSKÉ KULTURNÍ DNY ECB Rakousko 2006

EVROPSKÉ KULTURNÍ DNY ECB Ma?arsko 2005

EVROPSKÉ KULTURNÍ DNY ECB Polsko 2004

EVROPSKÉ KULTURNÍ DNY ECB Portugalsko 2003

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户